Portugalské predsedníctvo podporí “sociálnu Európu”

Desať rokov po tom, ako bola odštartovaná Európska stratégia zamestnanosti, vyhlásilo Portugalské predsedníctvo sociálne otázky za jednu zo svojich hlavných priorít. Ministri budú o nich hovoriť na neformálnom stretnutí v Guimarães.

Krátka správa

Portugalský minister zamestnanosti a sociálnej solidarity José Vieira da Silva bude na neformálnom stretnutí v severoportugalskom meste hovoriť o potrebe sociálnej dimenzie Lisabonskej stratégie. Portugalská ľavicová vláda opakovane podčiarkla svoje presvedčenie, že „Európa musí byť omnoho viac, ako len otvorený trh“.

Pri predstavovaní priorít Portugalského predsedníctva na konci júna minister pre európske záležitosti Manuel Lobo Antunes poukázal na fakt, že „nezamestnanosť je jednoznačne najčastejším problémom v európskych obavách“ a dodal, že „posilnenie sociálneho piliera Lisabonskej stratégie sa postupne dostáva do popredia ako priorita, ktorú by sme chceli presadzovať aj počas nášho predsedníctva“.

Portugalské predsedníctvo sa, spolu so zástupcami Nemecka a Slovinska – predchádzajúcou na nasledujúcou predsedníckou krajinou – stretne 5. júla na takmer dve hodiny s mimovládnou skupinou Social Platform, ktorá združuje mimovládne organizácie aktívne v sociálnom sektore. Poobede potom začne diskusiu so sociálnymi partnermi – zástupcami európskych zamestnávateľov a odborov. Ministri práce a sociálnych vecí budú o deň na to diskutovať o bodoch identifikovaných Portugalským predsedníctvom:

  • Sociálna zodpovednosť, vrátane boja proti chudobe, bude podčiarknutá ako jeden z cieľov Únie. Podľa portugalskej vlády má práve totiž ona veľký vplyv na „spôsob, akým občania vnímajú inštitúcie EÚ“. Súčasťou je aj boj proti nerovnosti pohlaví.
  • Zamestnanosť a imigrácia: Portugalsko už oznámilo diskusiu o viac „realistickom“ prístupe k legálnej migrácii, ktorý môže Európe pomôcť vyriešiť problém s nedostatkom pracovných miest.
  • Flexikurita a Európska stratégia zamestnanosti: Portugalské predsedníctvo chce posilniť integráciu európskeho sociálneho modelu do Lisabonskej stratégie. V praktickej rovine sa diskusia zameria na udržateľnosť služieb sociálnej ochrany.
  • Kvalifikácia a zamestnanosť mladých ľudí a starších občanov: Predsedníctvo potvrdilo dôležitosť kvalitnej kvalifikácie pre začatie pracovného života, ako aj celoživotného vzdelávania, ktoré pomôžu konkurovať na globálnych trhoch.
  • Rovnováha medzi súkromným a pracovným životom: Portugalsko bude ďalej rozvíjať „Alianciu rodiny“, vytvorenú Nemeckým predsedníctvom, ktorá má pomôcť zladiť pracovný a rodinný život, najmä pre ženy, rodičov a ľudí starajúcich sa o zdravotne či mentálne postihnutých.
  • Pracovné právo, najmä zdravie a bezpečnosť pri práci a ochrana pracovníkov. Portugalské predsedníctvo by malo rozbehnúť agendu „dobrej práce“.

Fintan Farrell, riaditeľ Európskej siete pre boj s chudobou, povedal: „Agenda plánovaná pre túto neformálnu Radu poskytuje príležitosť podporiť existujúce procesy, aby sa tak vytvorila koherentnejšia a konzistentnejšia sociálna agenda EÚ.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA