Pracovníci z východnej Európy sú “moderní otroci”

Pracovní migranti z východných štátov EÚ čelia v 'starej Európe' systematickej diskriminácii. Konštatuje to správa, ktorá bola včera prezentovaná v bruselskom Centre for European Policy Studies (CEPS).

Diskriminácia pracovníkov z východenej Európy je “celoeurópskym fenoménom”, hovorí profesor Jo Carby-Hall z Univesity of Hull, autor správy. Počas výskumu zdokumentoval prípady zlého zaobchádzania, ktoré maju rôznu podobu. Od byrokratických prekážok, až po zločiny z nenávisti.

Správa, ktorá sa opiera o výskum realizovaný medzi 6. marcom 2006 a 31. augustom 2007 vo všetkých členských štátov EÚ, bola zadaním úradu poľského komisára pre občianske práva a odovzdaná v auguste minulého roka. Nedávno bola doplnená o aktuálne údaje.

Hoci väčšina starých členských štátov EÚ zrušila obmedzenia pre pracovnú silu z východoeurópskych členských krajín, zlyhali pri zabezpečení rovnakých práv pre týchto zamestancov, tak ako to vyžadujú európske zmluvy, konštatuje Carby-Hall.

Zmluvy Európskeho spoločenstva garantujú všetkým pracovníkom určité práva, napríklad minimálnu mzdu, ochranu pred diskrimináciou, ochranu zdravia pri práci, bezpečné pracovné podmienky a pravidlá týkajúce sa pracovného času.

Prax rovankého zaobchádzania však nie pre pracovných migrantov z východnej Európy zďaleka samozrejmosťou. Namiesto toho musia čeliť systému, ktorý Carby-Hall nazýva “moderné otroctvo”. Zastrašovanie, emocionálny nátlak alebo “vykorisťovacie praktiky” ako napríklad neskoré alebo žiadne vyplácanie miezd, chýbajúce pracovné zmluvy, žiadne pracovné voľno alebo chýbajúci prístup k sociálnym zárukám sa v praxi objavú podľa správy často.

V júni medializovala slovenská europoslankyňa Irena Belohorská prípad Slováka legálne pracujúceho vo Veľkej Británii, ktorý sa mal stať obeťou diskriminujúceho a nekorektného zaobchádzania zo strany britskej polície.  Ako neskôr informovala kancelária europoslankyne Belohorskej, po medializácii prípadu bol zodpodvedný policajt prepustený. (EurActiv 01/07/08)

Analýza kritizuje krajiny EÚ za nedostatok vôle eliminovať diskrimináciu migrujúcich pracovníkov. Prvým krokom by mala byť ratifikácia Dohovoru OSN o ochrane pracovných migrantov, ktorý zatiaľ nebol podpísaný žiadnym členským štátom EÚ, myslí si profesor Carby-Hall.

Dožaduje sa aj “prísnejšej národnej legislatívy” naprieč sektormi, ktorá zabezpečí rovnakú ochranu práv nie len pre prácu v “potravinových reťazcoch”, ale aj v stavebníctve či v službách.

Janusz Kochanovski, poľský komisár pre ochranu občianskych práv na konferencii CEPS povedal, že “ekonomická migrácia sa stala jedným z hlavných faktorov globalizácie”, nie menej relevantným ako sú otázky starnutia populácie alebo klimatické zmeny. “Rozsah ekonomickej migrácie z nových členských krajín do starých prekročil všetky očakávania”, povedal odvolávajúc sa na údaj, že 2,3 milióna Poliakov opustilo v roku 2007 vlasť v snahe nájsť prácu inde. Z nich 1,9 milióna smerovalo do inej krajiny EÚ.

Veľká BritániaNemecko boli pre Poliakov krajinami prvej voľby a to napriek tomu, že Nemecko je jednou zo štyroch krajín, ktoré obmedzenia na svojom pracovnom trhu zatiaľ nezrušili. Nedávne zmeny v prístupe na nemecký pracovný trh sa týkajú len vysokokvalifikovanej pracovnej sily.

Podľa zmlúv musia členské štáty EÚ 15 zrušiť všetky obmedzenia pre krajiny, ktoré pristúpili v roku 2004 do 30. apríla 2011. Pre RumunskoBulharsko, ktoré sa stali členmi EÚ v roku 2007, toto prechodné obdobie končí 31. decembra 2013.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA