Radšej istota zamestnania, ako bezpečné pracovné miesta

Iniciatívna správa o flexikurite, prijatá Európskym parlamentom, mierne kritizuje Oznámenie Komisie o tejto otázke a žiada, aby sa stali pracovné kontrakty na neurčitú dobu normou.

Pozadie

Oznámenie o flexikurite prijala Komisia 27. júna 2007 v snahe pomôcť členským krajinám vysporiadať sa s rastúcim tlakom globalizácie a demografických zmien na sociálne systémy a trh práce. Flexikurita sa snaží zlúčiť flexibilný trh práce s vysokým stupňom sociálnej ochrany. Pri tvorbe dokumentu sa Komisia snažila zmapovať možné riešenia, vďaka ktorým by mohli členské krajiny vytvárať viac, kvalitnejších pracovných miest a riešiť výzvy na trhu práce v 21. storočí.

Parlament reagoval na Oznámenie iniciatívnou správou, ktorú pripravil poľský konzervatívny europoslanec Jacek Protasiewicz. Prijatá bola 11. júla 2007, 479 hlasmi za, 61 proti a pri 54 absenciách.

Otázky

Správa definuje flexikuritu ako „kombináciu flexibility a bezpečnosti na trhu práce spôsobom, ktorý pomáha zvýšiť ako produktivitu, tak aj kvalitu pracovného miesta, garantovaním bezpečnosti, a súčasne ponúka firmám flexibilitu potrebnú na vytváranie pracovných miest podľa meniacich sa potrieb trhu“.

  • Medzinárodná konzistentnosť

Správa zdôrazňuje potrebu dosiahnutia „stupňa konzistentnosti“ v oblasti pracovného práva. Dosiahnuť ho možno pomocou kolektívnych zmlúv a „otvorenej metódy koordinácie“.

  • Mobilita pracovníkov

Europoslanci členské štáty vyzvali, aby odstránili obmedzenia prístupu na ich trhy práce a zlepšili mobilitu pracovnej sily v EÚ.

  • Trvanie pracovných zmlúv

Europoslanci žiadajú, aby pracovné právo v EÚ uznalo kontrakty na dobu neurčitú za všeobecnú (základnú) formu zamestnávania. Správa uvádza, že kontrakty majú byť flexibilné a bezpečné, pričom akákoľvek neštandardná forma práce, ako dohody na dobu určitú, dohody s pracovníkmi na voľnej nohe (SZČO), projektové kontrakty, a pod. majú byť spojené s pomocou pre pracovníkov, ktorí sa ocitli v období prechodu medzi pracovnými miestami.

  • Pracovný čas

EP žiada úpravu pracovného času, ktorá bude „dostatočne flexibilná“ aby splnila potreby zamestnávateľov i zamestnancov a umožnila rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom, ako aj zabezpečila konkurencieschopnosť a zlepšila zamestnanosť v Európe.

  • Administratívne bremeno

Správa zdôrazňuje potrebu zjednodušenia administratívnych procedúr pre firmy, najmä pre malé a stredné podniky. „Nadmerné administratívne bremeno“ môže odstrašiť zamestnávateľov od prijímania nových zamestnancov, dokonca aj v období rastu, poznamenáva.

  • Vynútenie

Europoslanci konštatujú, že pre boj proti zneužívaniu nelegálne pracujúcich je potrebné lepšie vynútenie pracovného práva a ľahšie získanie legálneho zamestnania. Správa vyslovuje poľutovanie nad tým, že nie sú dostatočne implementované a presadzované existujúce pravidlá EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA