Rodové rozdiely v zamestnanosti u nás narástli

Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien sa oproti roku 2000 v európskom priemerne znížil. Na Slovensku však narástol, najprudšie z celej EÚ.

Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien v Európskej únii pretrváva, no za sedem rokov sa znížil. V roku 2000 bolo zamestnaných 70,7% mužov a 53,6% žien, v 2007 už 72,5% mužov a 58,3% žien.

Najvyššiu participáciu žien na trhu práce majú tradične severské krajiny – vo Fínsku je rodový rozdiel v zamestnanosti len 3,6%, po ňom nasleduje Švédsko (4,7%) a Litva (5,7%). Na druhej strane rebríčka sú zas stredomorské krajiny – rozdiel v zamestnanosti mužov a žien je až 37,3% na Malte, 27% v Grécku, 24,1% v Taliansku a 21,5% v Španielsku.

Viaceré transformujúce sa krajiny zažili nárast rozdielu medzi participáciou mužov a žien na trhu práce, napriek celkovému nárastu zamestnanosti – Česká republika, Estónsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, ďalšie zaznamenali len mierny pokles. Práve u nás narástol rozdiel najvýraznejšie, z 10,5 na 15,4%.

Doménou žien ostáva práca na čiastočný pracovný úväzok. V roku 2007 bolo takto v EÚ-27 zamestnaných 30,7% žien a 6,9% mužov. Čiastočné úväzky boli najpopulárnejšie v Holandsku (22,5% mužov, 74,8% žien), Dánsku, Švédsku, Nemecku a v Británii.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA