Rok mobility pracovníkov: nebezpečenstvo pre chudobných a bezdomovcov?

Dva dni po oficiálnom odštartovaní Európskeho roku mobility pracovníkov sa FEANTSA, federácia národných organizácií pracujúcich s bezdomovcami, pýta, či je podpora mobility pracovníkov dobrá pre sociálne zraniteľné skupiny v spoločnosti.

 

Krátka správa

„Ak EÚ žiada menšiu reguláciu trhu s bývaním, v záujme podpory miery zamestnanosti, riskuje tým zhoršenie situácie (sociálne) najzraniteľnejších ľudí.“ Tak znie varovanie FEANTSA, európskej organizácie zastrešujúcej národné organizácie pracujúce s bezdomovcami a chudobnými ľuďmi v Európe.

Organizácia spochybňuje niektoré z odporúčaní v rámci Európskeho roku mobility pracovníkov, odštartovaného 20. februára. FEANTSA poukazuje na fakt, že mobilita pracovníkov sa „týka najmä mladých a vysoko kvalifikovaných ľudí“ a nesúhlasí s odporúčaniami EÚ na dereguláciu trhu s bývaním v členských krajinách, ktorá má podporiť mobilitu pracovníkov. Intervencie do trhu s bývaním môžu mať negatívne následky pre bezdomovcov a chudobných ľudí, tvrdí organizácia.

„Je nevyhnutné odpovedať na nasledujúce otázky: Prispieva mobilita pracovníkov k vyššej miere zamestnanosti medzi chudobnými ľuďmi? Vedie deregulácia trhu s nájomným bývaním k vyššej mobilite a ako ovplyvňuje pracovné podmienky chudobných? Aký je dopad dereguácie trhu s bývaním na najzraniteľnejšie skupiny?“, pýta sa FEANTSA.

Jej dokument uzatvára: „Existuje reálne riziko že opatrenia na trhu s bývaním prijaté členskými krajinami sledujúcimi radu EÚ, v snahe podporiť mobilitu pracovnej sily, neberú do úvahy skutočné potreby zraniteľných (skupín) občanov, a v dôsledku toho zhoršia ich situáciu.“

Mobilita pracovnej sily je na Slovenku veľmi nízka. Podľa OECD existuje vysoká korelácia medzi úrovňou mobility a výškou nezamestnanosti. Zo skúmaných krajín malo najnižšiu mobilitu a najvyššiu nezamestnanosť Slovensko a Poľsko.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA