Rozvoj potrebuje inovácie a dereguláciu

Majú krajiny Juhu nádej na inovácie, regulovanie a rozvoj, pri súčasnom zachovaní pracovných miest a bohatstva Severu? To bola otázka, o ktorej diskutovali zástupcovia médií, biznisu, odborov a politici na konferencii Café Crossfire.

 

Krátka správa:

Prístup k informáciám si vyžaduje v prvom rade dereguláciu a tvorbu bohatstva, takže ľudia môžu získať prostriedky na učenie a inovovanie, tvrdil Andrew Rashblass, vydavateľ týždenííka The Economist na konferencii Café Crossfire s názvom „Technológia, globalizácia a inklúzia. Je inovácia nástrojom rozvoja?“. Podujatie, ktoré sa konalo 25. januára, bolo organizované Priateľmi Zeme a podporované EurActivom.

Svet je plochší, povedal Brad Smith z Microsoftu, preto ľudia s dobrým IQ a vzdelaním dostávajú lepšie príležitosti, a to aj keď sú z Tretieho sveta. Aj keď obhajoval sebareguláciu, poukázal na potrebu, aby do procesu zasiahli vlády. Tak je možné zabezpečiť vybudovanie napr. dôvery v nové technológie. John Monks z ETUC však argumentoval tým, že to, čo môže byť svetom príležitostí pre šikovných mladých ľudí, môže byť tiež hrozbou pre starších pracovníkov v Európe. Preto je potrebná citlivá regulácia.

Niekoľkí účastníci ponúkli príklady toho, ako je možné premeniť myšlienky na prax. Typickým bolo vytváranie nových podnikateľských modelov pre menej zámožných zákazníkov v rozvojových krajinách. Zástupca veľvyslanectva Indie publiku pripomenul, že často je potrebné dlhodobé úsilie. Ako príklad uviedol súčasný úspech Indie v IT, ktorý je výsledkom investícií do vyššieho vzdelávania, ku ktorým dochádzalo od 50. rokov 20. storočia.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA