Slovákov bude o 50 rokov menej

Podľa Eurostatu bude populácia Európy do 2035 rásť, potom až do 2060 už len klesať. Slovensko má mať vtedy už len 4,5 milióna obyvateľov.

Scenár vývoja populácie vytvoril európsky štatistický úrad Eurostat. Do roku 2035 by sa mal počet obyvateľov v EÚ-27 zvýšiť z 495 miliónov (1. január 2008) na 521 miliónov. Odvtedy až do roku 2060 však bude klesať, na 506 miliónov.

Počet úmrtí prevýši počet pôrodov už v roku 2015, takže odvtedy bude jediným faktorom prírastu populácie migrácia do EÚ.

Medzi členskými krajinami sú však veľké rozdiely. S najväčším nárastom počtu obyvateľov môže počítať Cyprus (+66%), Írsko (153%), Luxembursko (+52%), Británia (+25%) a Švédsko (+18%). Na najväčší pokles počtu obyvateľov by sa malo pripraviť Bulharsko, (-28%), Lotyšsko-26%), Litva (-24%), Rumunsko (-21%) a Poľsko (-18%). Na Slovensku by mal počet obyvateľov klesnúť p 15,8%, takže o polstoročie nás bude asi 4,5 milióna. Nerovnomerný vývoj zmení poradie ľudnatosti členských krajín – zo súčasných sa na prvé miesto dostane Británia (77 miliónov), za ňou Francúzsko (72 miliónov) a Nemecko (71 miliónov).

Sprievodným znakom bude starnutie populácie. V roku 2060 bude mať viac ako 65 rokov až 30% obyvateľov EÚ-27. Aj tu však na tom budú členské krajiny rôzne – od Luxemburska (23,6%), Británie (24,7%) a Dánska (25%) na jednej strane, po Poľsko (36,2%), Slovensko (36,1%) a Rumunsko (35%) na strane druhej. Slovensko tak bude patriť do skupiny krajín s najnižším počtom pracujúcich na jedného staršieho občana.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA