Slovensko si posvieti na tretí sektor

Z požičaných peňazí od Svetovej banky vznikne štúdia odpovedajúca na otázku, ako sa na Slovensku zhodnocuje ľudský kapitál. Súčasťou projektu bude výskum schopností mimovládnych organizácií čerpať sociálne eurofondy.

Slovensko si od Svetovej banky požičalo peniaze na „Projekt technickej podpory ľudského kapitálu (HCTA).“ V rámci projektu bude tiež vypracovaná „Analýza mimovládnych organizácií,“ ktorá bude odpovedať na otázku, ako dokáže slovenský tretí sektor čerpať zdroje z eurofondov zameraných na sociálnu oblasť. Ministerstvo práce a Ministerstvo školstva za ňu zaplatia 77.026,- eur.

Úlohou analýzy je poučiť sa zo skráteného programového obdobia 2004-2006. Správa by mala vymenovať najdôležitejšie skúsenosti, ktoré by mali byť zhodnotené počas aktuálne prebiehajúceho obdobia 2007 – 2013.

Analýza mimovládnych organizácií bude obsahovať:

  • prehľad všetkých MVO, ktoré žiadali o príspevok,
  • kategorizáciu a rozdelenie spomenutých MVO,
  • identifikáciu slabých a silných stránok realizácie projektov,
  • identifikáciu slabých a silných stránok finančného riadenia projektov,
  • analýzu komunikácie medzi MVO a Ministerstvom práce a jeho orgánmi,
  • vnímanie projektov ESF z pohľadu MVO.

Do uskutočnenia HCTA vstupuje aj Sociálna implementačná agentúra, ktorá je vo všeobecnosti sprostredkovateľským orgánom (SORO) pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Úlohou SIA je zabezpečiť komunikáciu medzi Ministerstvom práce a agentúrou, ktorá bude spomenuté analýzy vypracovávať.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA