Socialisti sú za mobilitu

Poslanci Európskeho parlamentu zo Strany európskych socialistov a zároveň vedúci niektorých národných delegácií predložili 17. januára písomné vyhlásenie k voľnému pohybu pracovných síl v Európskej únii.

 

Krátka správa

Poslanci Európskeho parlamentu zo Strany európskych socialistov a zároveň vedúci národných delegácií – Monika Beňová (Slovensko), Libor Rouček (Česká republika), Csaba Tabajdi (Maďarsko), Marek Siwiec (Poľsko) a Bohur Pahor (Slovinsko) dnes v súlade s rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu predložili 17. januára písomné vyhlásenie k voľnému pohybu pracovných síl v Európskej únii.

Európska komisia vyhlásila rok 2006 za Európsky rok pracovnej mobility. Napriek tomu však práve v oblasti voľného pohybu pracovných síl naďalej pretrvávajú reštriktívne opatrenia uplatňované zo strany väčšiny starých členských krajín voči občanom nových členských štátov zo strednej a východnej Európy. Skúsenosti tých členských štátov, ktoré svoje pracovné trhy občanom z nových krajín Únie otvorili však ukazujú, že obavy z masívneho prílivu pracovných síl nie sú opodstatnené. Poslanci chcú preto oživiť diskusiu na tému voľného pohybu pracovných síl a prispieť tak k čo možno najrýchlejšiemu odstráneniu prekážok.

V apríli tohto roku vyprší prvá fáza prechodných období, ktorú môžu členské štáty EÚ uplatňovať na voľný pohyb pracovných síl v rámci tzv. “systému 2+3+2”. Europoslanci vo vyhlásení okrem iného požadujú, aby Rada zvýšila svoje úsilie pri zhodnotení správy o uplatňovaní prechodných období, ktorú Európska komisia predloží vo februári tohto roku a aby vyzvala členské štáty k zrušeniu obmedzení. Zároveň vyzývajú Európsku komisiu, aby naďalej monitorovala všetky relevantné aspekty týkajúce sa obmedzenia voľného pohybu pracovných síl.

Europoslanci môžu prostredníctvom písomných vyhlásení uviesť alebo obnoviť rozpravu na tému, ktorá patrí do právomocí Únie. Predložiť ho môže skupina poslancov, ktorá sa potom snaží získať na jeho odsúhlasenie nadpolovičnú väčšinu podpisov ostatných poslaneckých kolegov. Počas plenárnej schôdze je vyhlásenie umiestnené pred vchodom do rokovacej sály a v čase medzi schôdzami na inom mieste, ktoré určí kolégium kvestorov. Ak vyhlásenie získa dostatočný počet podpisov, predseda EP o tom informuje Parlament.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA