Sociálni partneri skoncovali s diskrimináciou agentúrnych pracovníkov

Európsky parlament včera schválil legislatívu, ktorá priznáva dočasným pracovníkom rovnaké práva ako zamestnancom v trvalom pracovnom pomere. Ide o práva v oblasti pracovného času, mzdy a dovolenky. Dohoda je kompromisom medzi zamestnávateľmi, odborármi, členskými krajinami a poslancami, ktorí po šiestich rokoch našli rovnováhu medzi sociálnymi a hospodárskymi požiadavkami.

Dočasní pracovníci budú mať onedlho rovnaké práva v otázkach platu, dovolenky, materskej dovolenky a pracovného času, aké majú ich kolegovia, ktorí podpísali zmluvy a trvalom pracovnom pomere (TPP). Umožní to legislatívny návrh, ktorý včera (22.10.) schválili poslanci Európskeho parlamentu. Kompromisné znenie smernice už dávnejšie predstavili sociálni partneri (zamestnávatelia a odborári), no schvaľovanie sa nieslo v znamení zápasu medzi Radou a Parlamentom.

Kompromisné znenie ponecháva zamestnávateľom právo ponúknuť inú pracovnú zmluvu tým zamestnancom, ktorých doba práce bude kratšia než 12 týždňov. Dohoda sociálnych partnerov však hovorí o tom, že takýto prístup by mal byť skôr výnimkou. Pracovníkom, ktorí sa na pozícii zdržia dlhšie ako spomenutých 12 týždňov, zamestnávateľ prizná rovnaké práva, ako keby boli u neho zamestnaní „regulérne.“

Smernica pamätá aj na tých obyvateľov, ktorým prácu sprostredkúva agentúra. Budú mať  rovnocenný prístup k školeniam a pracovným tréningom. Súčasne budú môcť plnohodnotne využívať služby zariadení poskytujúcich starostlivosť a dohľad nad deťmi, čo im pomôže zosúladiť rodičovské a pracovné povinnosti. Zamestnávatelia budú povinní informovať brigádnikov najatých prostredníctvom agentúr o možnostiach pracovať na TPP v prípade, ak bude firma danú pozíciu ponúkať. Na druhej strane, dohoda nedefinuje práva agentúrnych pracovníkov na zdravotnú starostlivosť, bezpečnosť a hygienu pri práci.

Obmedzené práva agentúrnych pracovníkov boli kompromisom, ktorý si ako podmienku položili európski poslanci. Ak by im Rada a sociálni partneri nevyhoveli, podľa vlastných vyjadrení by neboli ochotní podporiť návrh, ktorý už raz v prvom čítaní odmietli (v novembri 2002). Smernica prekoná rozdielnosť národných legislatív o dočasných pracovníkoch. Pre ilustráciu, napríklad v Nemecku, Španielsku, či Holandsku upravuje tematiku všebecná legislatíva, zatiaľ čo Veľká Británia zvykla meniť legislatívny rámec pomerne flexibilne. Členské krajiny musia ustanovenia smernice prevziať do troch rokov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA