Správa OECD žiada reformy

Správa OECD „Going for Growth“ 2006 naznačuje, že krajiny EÚ potrebujú viac úsilia na zvýšenie počtu pracujúcich ľudí. Vládne aktivity v tejto oblasti sa však v Nemecku a Francúzsku stretávajú s pouličnými protestmi.

 

Krátka správa:

Druhá správa „Going for Growth“ OECD ukazuje zmiešaný obraz. Na jednej strane, reštrikcie na podnikateľské aktivity boli v niekoľkých krajinách zrušené. Ale k omnoho menšiemu pokroku došlo v otázke zvyšovania počtu ľudí v pracovnej sile krajín. Mnoho krajín ukázalo „málo entuziazmu vo veci zľavnenia ochrany zamestnancov“, tvrdí tlačové vyhlásenie o správe.

Tohtoročná správa tiež zvýrazňuje dôležitosť inovácií a stanovenie kritérií progresu v oblastiach ako intenzita na výskum a vývoj či súkromné investície do výskumu a vývoja.

Špeciálna kapitola je venovaná HDP ako meradlu blahobytu. „HDP trpí mnohými nedostatkami. Nezahŕňa degradáciu životného prostredia, ani hodnotu voľného času. Neberie do úvahy ani vplyv distribúcie príjmov na blahobyt,“ tvrdí správa.

Reformné odporúčania OECD nebudú podľa vlád vždy ľahko realizovateľné, ako zisťujú v tejto dobe Francúzsko a Nemecko. Plány francúzskeho premiéra de Villepina na uvoľnenie pracovných pravidiel na zamestnanie ľudí pod 26 rokov sa stretli 7. februára s nesúhlasom a pouličnými protestami vo Francúzsku. V Nemecku štrajkovali zamestnanci verejnej správy v jednom zo spolkových štátov, aby tak protestovali proti plánom vlády Angley Merkelovej na zavedenie dlhších pracovných hodín vo verejnom sektore.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA