Súd za zachovanie dovoleniek

Nariadenie Európskeho súdneho dvora nepovoľuje premenu stanovenej minimálnej 4-týždňovej platenej dovolenky za rok na finančnú kompenzáciu, dokonca ani vtedy, ak si ju pracovník prenesie do ďalšieho roka.

 

Krátka správa

Holandská federácia odborových zväzov (Federatie Nederlandse Vakbeweging – FNV) podala návrh na konanie proti praktikám Holandska, ktoré umožňujú finančne vykompenzovať nevyužitú dovolenku pracujúcim, ktorú si preniesli do nasledujúceho roka. A to dokonca aj v prípade, keď bola súčasťou zákonom stanoveného nároku na minimálnu dovolenku, ktorá predstavuje 4 týždne ročne. Takýto postup sa odporúča v brožúre holandského Ministerstva sociálnych vecí a práce.

Článok 7 európskej smernice o pracovnom čase hovorí, že „Členské štáty by mali prijať také opatrenia, ktoré každému pracujúcemu zaistia platenú dovolenku v minimálnom trvaní 4 týždňov v súlade s podmienkami nárokov na takúto dovolenku zakotvenú v národnej legislatíve alebo v praxi“. Tiež objasňuje, že „nárok na minimálnu platenú dovolenku za rok, by nemal byť nahradený finančnou kompenzáciou“.

rozhodnutí zo 6. apríla 2006 sa Európsky súdny dvor priklonil k argumentu FNV, že takáto kompenzácia by zamestnancov posmelila nevyberať si zákonom garantovanú dovolenku. Podľa rozhodnutia nezáleží ani na tom, či je platba postavená na pracovnej dohode, alebo nie. Súd už rozhodol aj o platbách za každoročné dovolenky zahrnuté do hodinovej alebo dennej platovej jednotky, čo je prax bežná v Británii. Súd povedal, že takýto postup je v rozpore so smernicou o pracovnom čase.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA