Švédsko chce zamestnávať mladých ľudí

Švédsko je vo jednou z krajín EÚ s najvyššou mierou zamestnanosti nielen mladých ľudí, ale aj žien. Kľúčom úspechu je v vysoký záujem obyvateľstva o celoživotné vzdelávanie, najvýšší v rámci EÚ-27. Včera sa v Helsinborgu diskutovalo, ako tento trend udržať.

V južnom Švédsku, v meste Helsinborg, sa včera (11.9.) uskutočnil seminár zameraný na zamestnávanie mladých ľudí a imigrantov. Organizoval ho samosprávny kraj Sydsverige, ktorý organizačné náklady čerpal predovšetkým z Európskeho sociálneho fondu.

Švédsko je jednou z tých európskych krajín, ktoré dosahujú najvyššiu mieru zamestnanosti mladých ľudí. Ide o dôsledok všeobecne známeho tvrdenia, že vysoká miera zamestnanosti kráča ruka v ruke s intenzívnym zapájaním obyvateľstva do projektov celoživotného vzdelávania. Vo Švédsku má skúsenosť s ďalším vzdelávaním až 32% obyvateľov, čo je najvyššia hodnote v EÚ-27.

Témou seminára bola otázka, ako zlepšiť príležitosti vstupu mladých ľudí na trh práce a ako ich lepšie integrovať do bežného života spoločnosti po ukončení štúdií. Súčasne, účastníci hľadali odpoveď aj na to, o aké typy prác majú cieľové skupiny záujem a čo očakávajú od pracovného prostredia. Semináru zarezonovala aj rola miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov v procese vytvárania nových pracovných pozícií.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA