Svetová banka nás varuje pred starnutím

Starnúca populácia vyžaduje reformy dôchodkového systému a zdravotníctva, inak hrozia krajinám strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu dlhodobé fiškálne problémy, upozorňuje Svetová banka.

Krátka správa

Podľa správy zverejnenej 20. júna 2007 budú mať mnohé z týchto krajín v roku 2025 „populáciu, ktorá bude platiť medzi najstaršie na svete“. Svetová banka krajiny strednej a východnej Európy, a Sovietskeho zväzu, varuje pred rizikom „vážnych ekonomických následkov“.

„Širší inštitucionálny vývoj v mnohých krajinách stále mešká, dokonca aj v tých, ktoré pristúpili k EÚ. Je to interakcia troch tranzícií – demografickej, ekonomickej a politickej – ktorá robí región, a jeho výzvy, unikátnymi“, tvrdí Arup Banerji, ekonóm zo Svetovej banky.

Správa zisťuje, že populácia regiónu môže poklesnúť do roku 2025 o takmer 24 miliónov. „Jeden z piatich Bulharov bude starší ako 65 rokov. Priemerný Slovinec bude mať 47 rokov – takmer najviac na svete“, píše sa v štúdii.

Tieto krajiny by preto mali kríze predísť reformou dôchodkových systémov tak, aby boli finančne udržateľné, a aktívnymi opatreniami pre financovanie dlhodobej starostlivosti, odporúča Svetová banka. Riešením môže byť zvýšenie veku pre odchodu do dôchodku a úsporami zo zmeny spôsobu výpočtu miery podpory. Hoci potrebné reformy sa v jednotlivých krajinách líšia, vo všeobecnosti Svetová banka predpisuje mix oboch opatrení pre Litvu a Slovensko, a zameranie sa na vek odchodu do dôchodku pre Albánsko, Rumunsko, SrbskoTurecko.

Správa sa zameriava aj na „výdavkový šok na dlhodobú starostlivosť“ pre stále väčší počet starých ľudí. „Kľúčom je navrhnúť podmienky poskytovania tak, aby boli značne menej nákladné, než nemocničné služby“, tvrdí správa a odporúča podporu neformálnych spôsobov starostlivosti (pestúnska starostlivosť člena rodiny a pod.).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA