Vynovený portál pre mobilitu v Európe

Slávnosti dňa Európy 9. mája budú príležitosťou na spustenie novej webstránky EÚ a vynovenej stránky webstránky európskej pracovnej mobility (EURES).

 


Krátka správa:

Projekt EURES, vytvorený v roku 1993, je kooperačnou sieťou medzi Komisiou a službami pre zamestnanosť z krajín Európskej hospodárskej oblasti (krajiny EÚ a Nórska, Islandu a Lichtenštejnska), Švajčiarska a iných partnerských orghanizácií. Cieľom tejto spoločnej iniciatívy je združiť zdroje za účelom ponúknutia kvalitných služieb pre pracovníkov a zamestnávateľov v celej Európe.

Potrál EURES nedávno zaznamenal doterajší rekord v návštevnosti – vyše 900 000 počas februára a marca 2006, čo z neho robí najnavštevovanejšiu webstránku, manažovanú Komisiou.

EURES dostane 9. mája viditeľnejšiu adresu (eures.europa.eu) a bude priamo prepojený na 1 milión voľných pracovných miest, zverejnených 30 službami pre zamestnanosť v Európe a v 20 jazykoch. To uľahčí uchádzačom o prácu možnosť zadarmo uložiť na stránke svoj životopis, čím sa vytvorí veľká databáza pre potenciálnych zamestnávateľov. Na portáli sa v súčasnosti nachádza okolo 102 000 životopisov a zaregistrovaných je viac než 5500 zamestnávateľov.

Táto iniciatíva zreteľne prispieva k dosiahnutiu cieľov roku 2006 ako Európskeho roku pracovnej mobility, totiž:

  • zvýšiť povedomie verejnosti o právach, nástrojoch a príležitostiach na mobilitu pracovnej sily
  • zdieľať dobré praktiky
  • rozširovať poznatky o vzorcoch mobility v EÚ (jej geografické a zamestnanecké rozmery)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA