Zamestnanosť slovenských mužov rastie. Ženy zaostávajú

Za uplynulých sedem rokov sa miera zamestnanosti mužov zvýšila oveľa viac, ako miera zamestnanosti žien. Slovensko sa stalo krajinou EÚ, v ktorej sa rozdiel medzi zamestnanosťou oboch pohlaví zvýšil najviac.

V období od roku 2000 do roku 2007 sa na Slovensku zvýšila miera zamestnanosti mužov aj žien, informuje Inštitút zamestnanosti. Muži však nachádzali zamestnanie vo výrazne vyššej miere. Rozdiel v zamestnanosti medzi oboma pohlaviami narástol spomedzi krajín EÚ najviac práve na Slovensku:

  • zamestnanosť mužov sa zvýšila z 53,3% (2000) na 68,4% (2007),
  • zamestnanosť žien sa zvýšila zo 42,8% (2000) na 53% (2007).

Najnižšie tempo rastu zamestnanosti žien sa zaznamenalo v regiónoch stredného (+0,4%) a východného (-0,6%) Slovenska. Príčinou je najmä tamojšia dlhodobá nezamestnanosť, ktorá sa podpisuje pod stratu pracovných návykov. Naviac, rodič bez pracovných návykov k nim nemôže vychovávať ani svoje deti.

Nelichotivý trend má na svedomí aj nedostatočné využívanie flexibilných foriem zamestnávania, napríklad najímanie na prácu vykonávanú z prostredia domova, polovičný pracovný úväzok a podobne. Pre ilustráciu, v EÚ pracuje na polovičný úväzok v priemere 15% obyvateľov, na Slovensku sú to cca 3 percentá, uzatvára mimovládna nezisková organizácia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA