Ženy zarábajú na Slovensku oveľa menej

Ženy v Európe zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. Najhoršia je situácia na Slovensku, najlepšia v Slovinsku.

Ženy v Európe zarábajú za porovnateľnú prácu stále o 15,9% menej, než ich mužskí kolegovia, odhaľujú údaje publikované v pravidelnej analýze European Industrial Relations Observatory (EIRO).

Zatiaľ čo rozdiel sa krajinách pôvodnej európskej pätnástky zmenšuje, v nových členských krajinách je pomerne vysoký. Aj tu sú ale výnimky – na Slovensku, hoci sa situácia za posledných niekoľko rokov mierne zlepšila, sú platové rozdiely medzi mužmi a ženami podľa EIRO najvyššie zo skúmaných 28 krajín, až 26,9%. Slovinsko ich má najnižšie, 6,9%.

Pri krajinách, kde sú dostupné informácie za niekoľko rokov, sa dá určiť trend:

Štúdia však upozorňuje, že čísla poskytujú len široký obraz. Rozdiely medzi krajinami môžu byť spôsobené rozdielnou metódou výpočtu. Zmeny zdroja údajov a ich spracovania tiež môžu skresliť časový vývoj.

Graf: Priemerné zárobky žien ako percento zárobkov mužov
Zdroj:EIRO

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA