Prerozdeľovanie utečencov sa v EÚ zrýchlilo, V4 nezobrala nikoho

Posledný mesiac bol v relokáciách žiadateľov o azyl podľa tzv. kvót rekordný. Vyplýva to z pravidelnej správy Európskej komisie.

„Pri pohľade na výsledky, ktoré sme dosiahli je jasná jedna vec: relokácie fungujú, pokiaľ k tomu existuje politická vôľa,“ povedal komisár EÚ pre otázky migrácie Dimitris Avramopoulos.

„Teraz potrebujeme napnúť sily, aby sme dosiahli spoločný cieľ rekolovať do septembra výraznú väčšinu žiadateľov o azyl, ktorí sa nachádzajú v Grécku a Taliansku a sú na to spôsobilí.“

Európska komisia apeluje, aby sa teraz posilnili najmä relokácie z Talianska, kam v súčasnosti prichádza najviac ľudí.

V4 nerobí nič

Komisia zároveň podniká právne kroky voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku, ktoré si svoje povinnosti neplnia vôbec. Slovensko prijalo zatiaľ 16 ľudí, oproti poslednej správe sa na tomto čísle nič nezmenilo.

Slovensko a Maďarsko podali na rozhodnutie o relokáciách žalobu na Súdny dvor EÚ. Práve dnes generálny advokát Súdneho dvora sudcom odporučil, aby žalobu zamietli.

Slovenská žaloba na utečenecké kvóty dostala na súde prvú ranu

Európska komisia upozorňuje, že právny záväzok relokovať utečencov sa 26. septembra 2017 nekončí, kedy uplynie lehota, na ktorú boli tzv. dočasné kvóty prijímané kvóty.

„Rozhodnutie Rady o relokácii sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré do Grécka alebo Talianska dorazia do 26. septembra 2017 a spôsobilí žiadatelia musia byť aj potom relokovaní v primeranej lehote,“ uvádza Komisia.

Na relokáciu stále čaká 4800 ľudí v Grécku. Ich počet podľa Komisie pravdepodobne narastie na 6800. Taliansko musí ešte do programu relokácií zaregistrovať tých, ktorí prišli v roku 2016 a prvej polovici 2017.

Niektoré členské štáty si už svoje povinnosti podľa kvót splnili alebo takmer splnili. Malta išla vyššie ako jej ukladala kvóta, Lotyšsko je blízko a Nórsko, ktoré je súčasťou Schenegu sa do relokácií zapojilo dobrovoľne.

Švédsko, ktoré začalo neskôr plní už 60 % kvóty, Španielsko navýšilo svoje prísľuby a Nemecko ohlásilo zvýšené tempo relokácií.

 

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA