Bc. Jana Budáčová

Kandidátka č. 1 za Stranu zelených do volieb do Európskeho parlamentu, 6.6. 2009.

23 rokov

členka predsedníctva Strany zelených

predsedníčka o. z. Mladí zelení

  • bydlisko – Hronský Beňadik
  • vzdelanie – bakalárske štúdium v odbore Cudzie jazyky a kultúry – UMB v Banskej Bystrici, v súčasnosti študuje na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, odbor Verejná politika (1. ročník Mgr. štúdia)
  • pracovné skúsenosti – 2006 – členka a dobrovoľníčka v Strane zelených, neskôr bola zvolená do predsedníctva SZ, kde sa venuje mladým. Mladým ľuďom, ako aj environmentálnym témam, sa venuje tiež prostredníctvom o. z. MLADÍ ZELENÍ, je jeho predsedníčka
  • jazykové znalosti – anglický jazyk – aktívne, nemecký jazyk – pasívne, ruský jazyk – pasívne, francúzsky jazyk – pasívne

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA