Mgr. Milan Barlog

Kandidát č. 10 za Stranu zelených do volieb do Európskeho parlamentu 6. 6. 2009.

50 rokov

nezávislý kandidát  

  • bydlisko – Spišská Nová Ves
  • vzdelanie – environmentálne manažérstvo výchovných zariadení na Prírodovedeckej fakulte UMB Banská Bystrica, dištančné štúdium ochrany biodiverzity a TUR na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava
  • pracovné skúsenosti – od roku 1981 pracoval v organizáciách alebo orgánoch inštitúcií pre ochranu prírody a krajiny, momentálne pracuje ako strážca Národného parku Slovenský raj. Zaoberá sa aj spracovaním environmentálnych podkladov územno-plánovacej dokumentácie na rôznych stupňoch v rámci celého Slovenska. Od roku 1976 bol členom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, po roku 1989 bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 2001 – 2003 viedol občianske združenie, ktoré sa zaoberalo spoluprácou s rómskou komunitou v Letanovciach, v súčasnosti spolupracuje s viacerými environmentálnymi mimovládnymi organizáciami

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA