Akú úlohu má EÚ na južnom Kaukaze?

Výbor Európskeho parlamentu pre zahraničné záležitosti spolu s Delegáciou pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko uskutočnili spoločné vypočutie s cieľom podporiť stabilitu a demokratizáciu v susedných krajinách EÚ.

 

Krátka správa

Cieľom diskusie v Európskom parlamente bolo identifikovať možnosti pre podporu stabilizácie a demokratizácie v susedných štátoch EÚ prostredníctvom definovania úlohy EÚ v regióne južného Kaukazu.

Zvláštny predstaviteľ EÚ pre južný Kaukaz Heikki Talvitie na začiatku predstavil bezpečnostnú situáciu v oblasti a pôsobenie Európskej únie v regióne.

Docent a šéf oddelenia politických vied na Slobodnej bruselskej univerzite Bruno Coppieter poukázal na to, že si treba vziať ponaučenie zo skúsenosti Kosova, no „účastníci kaukazského konfliktu sa nanešťastie viac zaujímajú o iné veci.“

Sociálny demokrat a predseda podvýboru Parlamentného zhromaždenia rady Európy pre zahraničné vzťahy a spravodajca pre Pakt stability v regióne Kaukazu (PACE) Adrian Severin predstavil pôsobenie programu PACE v regióne. Hlavným nástrojom pre vybudovanie oblasti stability na Kaukaze je podľa jeho názoru podpora mieru prostredníctvom ochrany ľudských práv demokracie.

EÚ by mala definovať svoje záujmy v regióne južného Kaukazu, analyzovať a definovať charakter problémov v oblasti, vybudovať informačný mechanizmus, zameraný na obyvateľstvo oblasti a usilovať sa o spoluprácu s ostatnými medzinárodnými organizáciami pri rozvoji regiónu a potenciálne vybudovanie spoločenstva štátov na Kaukaze.

Riaditeľ odboru Komisie pre južný Kaukaz a strednú Áziu Kurt Juul v reakcii na otázku podpredsedu Socialistickej skupiny v EP Hannesa Swobodu, týkajúcu sa energetických zdrojov ubezpečil europoslancov, že Generálne riaditeľstvá pre zahraničné záležitosti a energetiku spolupracujú pri presadzovaní európskych záujmov v kaukazskom regióne. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA