Albánsko požiadalo o členstvo

Albánsko včera formálne požiadalo o členstvo v EÚ. Cesta do Únie však bude dlhá a nebude závisieť len na schopnosti Tirany plniť predvstupové kritériá, ale aj ochoty Únie rozširovať sa.

Albánsky premiér Sali Berisha odovzdal prihlášku českému premiérovi Mirekovi Topolánkovi, ktorého krajina je do júla na čele EÚ. „Pred Albánskom je dlhá cesta a dúfam, že bude korunovaná úspechom“, povedal Topolánek na tlačovej konferencii.

V správe z novembra Komisia konštatovala, že Albánsko musí urobiť väčší pokrok v posilňovaní štátnej správy a súdov a v boji proti organizovanému zločinu a korupcii.

Komisia Tiranu vyzývala, aby s prihláškou počkala na 28. Jún, kedy sa budú konať národné parlamentné voľby. Medzinárodní pozorovatelia totiž podľa Bruselu zatiaľ nikdy neoznačili albánske voľby za slobodné a spravodlivé.

Albánsko je treťou balkánskou krajinou, ktorá v krátkom čase požiadala alebo požiada o členstvo – v decembri to bola Čierna hora, ešte tohto roku by sa malo pridať Srbsko. Na začiatku apríla sa Albánsko a Chorvátsko stali členmi NATO.

Proces rozširovania sa však pravdepodobne spomalí. Aj ak prijatie Lisabonskej zmluvy vytvorí právny a inštitucionálny rámec, viacero členských krajín váha s prijímaním nových členov „do klubu“.

Vstup pre akúkoľvek krajinu, s výnimkou Chorvátska, ktoré je v pokročilom štádiu rokovaní, je v krátkodobom horizonte nepravdepodobný. Špeciálnym prípadom môže byť krízou zasiahnutý Island. Ak sa rozhodne podať prihlášku, predvstupové rokovania môžu prebehnúť veľmi rýchlo. Jednak patrí stále medzi relatívne bohatšie krajiny, a je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, takže viacero kapitol uzavrie veľmi rýchlo.

EurActiv podľa spravodajstva Reuters

Pozície

Generálny riaditeľ DG pre rozširovanie Michale Leigh albánsku prihlášku privítal. „Komisia víta žiadosť o členstvo v EÚ predloženú premiérom Albánska, pánom Salim Berisha, predsedovi Európskej rady, premiérovi Mirekovi Topolánkovi. Dnes dosiahli Albánsko historický míľnik, ktorý označuje dôležité zapojenie sa krajiny do spoločných európskych hodnôt a základov. O ďalšom postupe musí rozhodnúť Rada. Komisia je pripravená vypracovať „názor“ o albánskej žiadosti, ak nás k tomu Rada vyzve“, píše vo vyhlásení Leigh.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA