Barroso a Rehn na Balkáne

Cieľom návštevy predsedu Komisie Barrosa v piatich balkánskych krajinách bola perspektíva členstva balkánskych krajín v EÚ. Západný Balkán je podľa Barrosa „naďalej vysokou prioritou EÚ“.

 

Pozadie

Na prvej návšteve Západného Balkánu predsedu Komisie José Manuela Barrosa sprevádzal komisár pre rozširovanie Olli Rehn. Minulý týždeň cestovali po všetkých krajinách regiónu, ktoré by sa usilujú o získanie členstva v EÚ. Predstavitelia Únie opakovane vyhlásili, že celý región má perspektívu byť súčasťou EÚ.

Dnes disponujú oficiálnym statusom kandidátskej krajiny na členstvo iba Chorvátsko a Macedónsko, pre žiadnu zo zvyšných krajín zatiaľ neexistuje jasný scenár pre vstup do EÚ. EÚ považuje rok 2006 za „prelomový rok“ pre päť krajín regiónu pri hľadaní cesty k členstvu v EÚ.

Otázky

Medzi významné momenty a výsledky návštevy popredných predstaviteľov EÚ na Balkáne patrili:

Chorvátsko: počas prvej časti návštevy Barroso a Rehn podpísali Dohodu o decentralizácii manažmentu predvstupovej pomoci s vládou Chorvátska. Podľa dohody sa chorvátska vláda stáva správcom programov EÚ PHARE (technická pomoc pri reformných procesoch), ISPA (kapitálové investície do ochrany životného prostredia a do dopravy), SAPARD (poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) a CARDS (rozvoj a stabilizácia) v krajine, Komisia si ponecháva dozorné kompetencie. Záhreb začal prístupové rokovania s EÚ v októbri 2005 a očakáva vstup do Únie v roku 2009.

Srbsko a Čierna Hora: Barroso v Belehrade upozornil miestne úrady, že by mali spolupracovať s Haagskym tribunálom pre vojnové zločiny (ICTY). Rehn uviedol, že by bol rád, keby národ a jeho lídri vzali túto povinnosť vážne, ak chcú pre Srbsko a Čiernu Horu zabezpečiť európsku budúcnosť.

Kosovo: Predstavitelia EÚ rokovali aj o perspektíve nezávislosti Kosova. Rokovania o budúcnosti provincie začali 20. februára vo Viedni. Barroso uviedol, že všetky zúčastnené strany by mali byť počas rokovaní o statuse pripravené urobiť kompromis.

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (fYROM): Barroso povedal macedónskym lídrom, že krajina musí urýchliť svoj reformný proces, aby splnila kritériá EÚ. Uviedol, že „pred tým, než môžeme uvažovať nad akýmikoľvek ďalšími krokmi, krajina musí preukázať „významný pokrok.“ Macedónsku bol v decembri 2005 udelený kandidátsky status.

Albánsko: Po troch rokoch rokovaní EÚ 18. februára 2006 podpísala s Albánskom stabilizačnú a asociačnú dohodu (SAD). Dohoda predstavuje cestovnú mapu Albánska do Európy. Macedónsko bolo v roku 2001 prvou krajinou regiónu, ktorá podpísala SAD. Ako druhé nasledovalo v tom istom roku Chorvátsko. Definitívne schválenie SAD s Albánskom sa očakáva na summite EÚ vo Viedni v júni 2006.

Bosna a Hercegovina: Začatie rokovaní o SAD podľa Barrosa znamená novú kvalitu vzťahov medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou. Vyhlásil, že „v najlepšom prípade“ by rokovania o SAD mohli byť uzavreté do konca roka 2006. Uzavretie rokovaní o SAD závisí od pokroku reforiem v krajine a úrovne jej spolupráce s ICTY.

Pozície

Barroso označil svoju návštevu za „gesto dôvery a povzbudenia“ a povedal chorvátskemu premiérov Ivovi Sanaderovi, že „sme si istí, že Chorvátsko bude čoskoro plnoprávnym členom EÚ“. Uviedol, že podpis dohody o decentralizácii predvstupovej pomoci by mal byť v Chorvátsku vnímaný ako „jasný signál dôvery“.

Komisár Rehn povedal prezidentovi Srbska a Čiernej Hory Svetozarovi Marovičovi, že „minulý rok […] sme jasne uviedli, že v spolupráci s ICTY musí byť dosiahnutý významný pokrok smerom k plnej spolupráci. Nejde nám iba o prevzatie zodpovednosti, chceme výsledky, nie iba slová, chceme činy, a očakávame ich teraz.“ „Ste európskou krajinou, a mali by ste mať európsku budúcnosť,“ vyhlásil Barroso na tlačovej konferencii v Belehrade.

V Kosove Barroso uviedol, že „pre medzinárodné spoločenstvo bude prijateľné iba demokratické a multietnické Kosovo, rešpektujúce vládu zákona a ochranu menšín.“

V reakcii na podpis SAD Albánska s EÚ albánsky premiér Sali Beriša vyhlásil: „Považujeme tento moment za povinnosť a zároveň príležitosť. Sme odhodlaní dohodu implementovať, aby sme zrealizovali sen krajiny o integrácii do EÚ“.

Predseda Rady ministrov Bosny a Hercegoviny Adnan Teržič opakovane uviedol, že jeho krajina je pripravená splniť všetky podmienky, uvedené v programe európskeho partnerstva.

V Macedónsku Barroso premiérovi Vladovi Buckovskému povedal, že „tak, ako to platilo pre všetky kandidátske krajiny od prvého kola rozšírenia v roku 1973, musíte splniť politické, ekonomické, právne a administratívne kritériá.“ Nasledujúcu správa o pokroku krajiny Komisia vydá v novembri 2006.

Nasledujúce kroky

  • Ministri zahraničných vecí EÚ budú na neformálnom stretnutí v Salzburgu 10. marca hodnotiť tempo politických a ekonomických reforiem v regióne.  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA