Bosna dostala cestovnú mapu k bezvízovému styku

Bosna a Herzegovina dostala od Bruselu zoznam požiadaviek, ktorých splnením Únia podmieňuje liberalizáciu vízového režimu.

Sarajevo bude musieť pre splnenie podmienok Európskej únie zaviesť biometrické pasy, vylepšiť ochranu hraníc, potlačiť neduhy akými sú ilegálna imigrácia, organizovaný zločin a korupcia. Proces naplňania európskych požiadaviek bude kontrolovať Európska komisia za asistencie expertov z členských štátov. O pokroku pri napĺňaní cestovnej mapy bude EK pravidelne informovať členské štáty a keď nadobudne dojem, že boli všetky podmienky splnené, odporučí Rade, aby občanom Bosny a Herzegoviny zrušila vízovú povinnosť.

Šéf generálneho direktoriátu pre rozšírenie, Michael Leigh, predal cestovnú mapu k liberalizácii vízového režimu ministrovi zahraničných vecí Bosny a Herzegoviny, Svenovi Alkajovi, včera, 5. júna v Sarajeve.

“Prikladám uľahčovaniu kontaktov medzi ľudmi, najmä tými mladými, najvyššiu dôležitosť. Som presvedčený, že jednoduché cestovanie zvýši vzájomné porozumenie a zlapší naše vzťahy vo všetkých oblastiach”, povedal komisár Jaques Barrot, zodpovedný za portfólio slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Cestovnú mapu ozančil za “ďalší dôležitý krok na ceste k európskej integrácii Bosny a Herzegoviny”.

Únia odštartovala štrukturovaný dialóg s Bosnou a Herzegovinou o odstránení vízovej povinnosti koncom minulého mesiaca. V januári začala pre Bosnu a Herzegovinu platiť dohoda o zjednodušenom vydávaní víz a readmisii. Na základe tejto zmluvy môžu niektoré skupiny občanov Bosny (študenti, športovci, novinári, ľudia ktorí cestujú navštíviť pribuzných, biznismeni…) získať víza jednoduchšie a bez poplatku, zyvšok obyvateľstva platí len 50 % štandartného poplatku za vydanie cestovného dokumentu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA