Brusel chce provokovať

Európska komisia v rámci vzbudenia širšej pozornosti médií aj širokej verejnosti o svojej činnosti dala do obehu videoklip s "horúcimi" scénami.

Krátka správa

Európska komisia si v rámci lepšej propagácie a informovanosti o činnosti inštitúcií EÚ objednala 4 promovideá, ktoré majú za cieľ osloviť široké publikum a zvýšiť kredit európskym filmom, spolufinancovaným zo zdrojov EÚ. Prvý videoklip s názvom „Milovníci filmu to budú milovať“, v ktorom sa miluje 18 párov, už stihol prostredníctvom zverejnenia na You Tube vzbudiť široký záujem verejnosti a u časti z nej vyvolať aj pohoršenie a kritiku. Predstavitelia Komisie naopak vyjadrujú svoje potešenie nad nevídaným ohlasom, aký videoklip vzbudil.

Slovenský prezident Ivan Gašparovič a podpredseda vlády Dušan Čaplovič sa stretli, aby prebrali medzi iným aj agendu eurofondov. Prezident SR následne informoval, že dynamika čerpania eurofondov má priaznivú tendenciu, pričom k 20. júnu 2007 Slovensko už vyčerpalo 47 % z celkového objemu eurofondov a „zazmluvnených“ má 88 % projektov. Národný strategický referenčný rámec na obdobie rokov 2007 až 2013 by mal byť podľa slov Dušana Čaploviča schválený Európskou komisiou s najväčšou pravdepodobnosťou do konca tohto mesiaca.

Rakúska ministerka zahraničných vecí Ursula Plassnik po rokovaní Regionálneho partnerstva, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia zo Slovinska, Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Poľska, Rakúska a Srbska, dementovala predošlý negatívny postoj Rakúska na vstup štyroch nových členských štátov, vrátane Slovenska, do schengenského priestoru už od 1. januára 2008. Na druhej strane zdôraznila potrebu plnenia a zachovávania bezpečnostných štandardov pre rozšírenie Schengenu v stanovenom termíne.

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) včera schválila správu o plnení a postupe príprav na zavedenie eura do hotovostného peňažného obehu a postup sťahovania a ničenia slovenskej meny. NBS avizovala začiatok postupného sťahovania bankoviek a mincí slovenskej koruny už pred 1. januárom 2009, ktoré by malo prebiehať súbežne so zásobením sa novými eurovými bankovkami a mincami.

Európska komisia poslala Slovensku odôvodnené stanovisko vo veci obmedzenia pri registrácii dovezených ojazdených áut zo strany cudzích štátnych príslušníkov. Ak Slovensko neumožní cudzincom na území Slovenska registrovať takéto autá, Komisia sa môže obrátiť so žalobou na Európsky súdny dvor.

Z údajov, ktoré zhromaždil európsky štatistický úrad Eurostat za mesiac máj tohto roku, vyplýva, že Slovensko je s hodnotou 10,8 % krajinou s najvyššou mierou nezamestnanosti v EÚ. Priemerná nezamestnanosť v EÚ za máj dosiahla 7,0 %.

Generál Marián Mikluš, ktorý bol prednedávnom zapletený do kauzy Katrim Stella, bol ministrom obrany Františkom Kašickým menovaný na post zástupcu poradcu pre vyzbrojovanie v Európskej obrannej agentúre pri EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA