Bulharsko a Rumunsko stále aktuálne

Európski lídri stále veria, že sa Rumunsku a Bulharsku podarí urobiť potrebné reformy a vstúpiť do EÚ od 1. januára 2007. Vyplýva to z návrhu záverov summitu Európskej rady, ktorý sa uskutoční 15.-16. júna v Bruseli.

 

Krátka správa

„Európska rada zostáva presvedčená, že s potrebnou politickou vôľou obidve krajiny môžu prekonať zistené nedostatky, aby tak dosiahli pristúpenie k EÚ od 1. januára 2007,“ uvádza sa v podkladoch tohtotýždňového summitu, ktorý bude posledným počas Rakúskeho predsedníctva. Na summitoch Európskej rady sa stretávajú hlavy štátov alebo vlád, aby určili spoločné ciele európskej politiky.

Európska komisia vo svojej májovej správe o pripravenosti Rumunska a Bulharska na členstvo v EÚ odložila na október 2006 svoje definitívne odporúčanie ohľadne vstupu oboch krajín do EÚ v pôvodnom termíne 1. januára 2007, alebo či sa ich pristúpenie k európskej dvadsaťpäťke oddiali o jeden rok.

Podľa komisára pre rozšírenie Olliho Rehna „je cieľom EK prijať Rumunsko a Bulharsko ako rovnoprávnych členov 1. januára 2007, ak prejavia dostatočné odhodlanie a výsledky pri riešení pretrvávajúcich nedostatkov“. Ide najmä o oblasť súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, oblasť poľnohospodárstva, bezpečnosti potravín a ochorení zvierat a niektorých finančných otázok.

Aj Skupina EĽS-ED v Európskom parlamente je presvedčená, že obom krajinám sa podarí dodržať plánovaný dátum vstupu, ak splnia požiadavky, uvedené v májovej hodnotiacej správe Komisie. „Bulharská vláda musí okamžite začať pracovať na hlavných problematických oblastiach, na ktoré upozornila Komisia vo svojej poslednej správe. Potrebujeme vidieť nielen úsilie, ale najmä reformné výsledky Bulharska v oblasti boja proti organizovanému zločinu a korupcii, a viac transparentnosti pri udeľovaní Európskych fondov,“ vyhlásil podpredseda EĽS-ED v EP Othmar Karas po stretnutí s bulharským premiérom Sergejom Staniševom v Bruseli. Medzi ďalšie oblasti, na ktoré Karas upozornil bulharského premiéra, patrí bezpečnosť a rešpektovanie vlády zákona.

Konzervatívna frakcia sa zastala aj druhej kandidátskej krajiny, Rumunska, v súvislosti s obvineniami v správe Rady Európy o údajnej existencii tajných zadržiavacích centier CIA na rumunskej pôde. „Za súčasného stavu nevidíme žiadne nelegálne aktivity zo strany Rumunska či rumunských predstaviteľov. Obvinenia, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prístupový proces Rumunska do EÚ, preto nemajú žiadne opodstatnenie,“ uviedol ďalší podpredseda EĽS-ED a predseda Výboru EP pre zahraničné záležitosti Elmar Brok (EurActiv. sk, 9. jún 2006).

Bulharský predseda vlády Sergej Stanišev (Socialistická strana) a predseda rumunskej Sociálnodemokratickej strany Mircea Geoana sa 7.júna 2006 zúčastnili aj na zasadnutí frakcie Socialistickej skupiny v EP (SES). Cieľom ich návštevy bolo informovať straníckych kolegov o vývoji vo svojich domácich krajinách v súvislosti s nervóznou atmosférou ohľadne schválenia ich budúcoročného pristúpenia k EÚ. Sergej Stanišev sa sústredil na otázky reformy súdnictva a boja proti organizovanému zločinu v Bulharsku. Mircea Geoana sa venoval aj vnútrostraníckym otázkam. Slovenský europoslanec Vladimír Maňka (SES) vo svojom vystúpení počas stretnutia zdôraznil, že aj Slovensko bolo vo svojom úsilí o vstup podporované členmi EÚ, špecificky od socialistov a sociálnych demokratov. Preto by aj dnes hlavne nové členské štáty EÚ mali snahy a ťažkosti Bulharska a Rumunska chápať a podporiť ich vstup. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA