Bulharsko a Rumunsko stále v neistote

Tri týždne pred plánovaným vydaním hodnotiacich správ Komisie o pokroku Bulharska a Rumunska v oboch krajinách stále panuje neistota, či budú môcť vstúpiť do EÚ 1. januára 2007.

 

Pozadie

Komisia by 16. mája 2006 mala vydať svoju hodnotiacu správu o pokroku kandidátskych krajín Bulharska a Rumunska smerom k členstvu v EÚ. Podľa vopred dohodnutého časového rozvrhu by obe krajiny mali dokončiť svoju „spoločnú púť“ k bránam EÚ a stať sa plnoprávnymi členmi Únie 1. januára 2007 v prípade, že splnia súvisiace podmienky pre vstup. Neúspech v oblasti plnenia prístupových kritérií znamená pre jednu alebo obe krajiny odloženie dlho očakávaného vstupu o rok.

V súlade s článkom 39 Prístupovej zmluvy je Komisia oprávnená navrhnúť odloženie dátumu vstupu v prípade nesúladu alebo zjavnej nepripravenosti kandidátov.

V prípade Rumunska by na odloženie vstupu stačila jednoduchá väčšina, zatiaľ čo v prípade Bulharska by odloženie vyžadovalo jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov EÚ – čo je veľmi nepravdepodobné. V čase určovania podmienok bolo Rumunsko považované za problematickejšie, čo vysvetľuje procedurálne rozdiely. Konečné rozhodnutie o aktivácii tzv. ochrannej klauzuly je v kompetencii Rady.

Doteraz ratifikovalo prístupové zmluvy Bulharska a Rumunska 15 členských štátov Únie.

Očakáva sa, že obe krajiny dostanú zelenú pre vstup v januári 2007, no Komisia môže rozhodnúť o pokračovaní monitoringu Bulharska a Rumunska ešte dlho po ich vstupe.

Nemecko trvá na tom, aby Komisia vydala svoje správy v troch jazykoch – angličtine, francúzštine a nemčine.

Otázky

Bulharsko a Rumunsko uzavreli prístupové rokovania s EÚ v roku 2004 a v roku 2005 podpísali Prístupové zmluvy. Cieľovým dátumom vstupu pre obe krajiny 1. január 2007. Bulharsko i Rumunsko však zaostávajú v uskutočňovaní reforiem systémov súdnictva a veľkým problémom zostáva korupcia na vysokej úrovni.

Posledná hodnotiaca správa Komisie o Bulharsku poukázala na päť oblastí, v ktorých krajina zaostáva pri prijímaní a implementácii právneho poriadku EÚ – sloboda poskytovania služieb, obchodné právo, poľnohospodárstvo, regionálna politika a spravodlivosť a vnútro.

Očakáva sa, že kritici rýchleho ďalšieho rozširovania Únie sa na nasledujúcom summite ministrov zahraničných vecí EÚ zamerajú práve na prípad Bulharska. Predstavitelia európskych inštitúcií a analytici sú presvedčení, že Sofii chýba odhodlanie dodržať záväzky a jej celkový prístup je pomerne ľahostajný.

Obavy EÚ vzbudzuje najmä neschopnosť Sofie riešiť problém organizovaného zločinu, obchodovania s ľuďmi a prebujnenej korupcie.

V Európskom parlamente sa 26. apríla 2006 uskutočnilo mimoriadne zasadnutie, venované prístupovému pokroku oboch balkánskych krajín. Komisár pre rozširovanie Olli Rehn nemal v pláne vystúpiť v Parlamente až do 16. mája, nakoniec však prijal pozvanie a vystúpil na plenárnych zasadnutiach Konzervatívcov (EĽS-ED) a časti Socialistickej skupiny v EP (SES).

Pozície

Komisár Olli Rehn podporuje vstup oboch krajín 1. januára 2007, no voči tomu existuje v Európskom parlamente silná opozícia. Rehn uviedol, že Komisia sa stále rozhoduje a 16. mája bude mať pripravené špecifické odporúčania.

Predseda Nemeckého zväzu kriminálnych vyšetrovateľov Klaus Jansen v rozhovore pre britský denník Sunday Telegraph uviedol, že „Bulharsko jednoznačne nie je pripravené na členstvo v EÚ, čo sa týka oblasti polície a vymožiteľnosti práva.“ Jansen je jedným z dvoch skúsených poradcov Komisie pre oblasť vymožiteľnosti práva v Bulharsku a systémy súdnictva.

Druhá poradkyňa Komisie Susette Schuster, ktorá pôsobí ako sudkyňa najvyššieho súdu v Kolíne, vyhlásila, že bulharské súdnictvo „pôsobí chaotickým dojmom, pretože nevyhnutné zmeny sa odohrávajú okamžite.“

Podľa denníka International Herald Tribune sa v interných správach Jansena a Schusterovej uvádza, že v Bulharsku od poslednej hodnotiacej správy „nenastalo hmatateľné zlepšenie“.

Bloomberg citoval výrok šéfa oddelenia Komisie pre rozširovanie Michaela Leigha, že „pod tlakom EÚ dosiahli obe krajiny významný pokrok. To musíme uznať.“ Dodal, že „stále existuje množstvo nevyriešených problémov.“

Bulharský premiér Sergej Stanišev je presvedčený, že EÚ zaujíma k otázke svojho ďalšieho rozširovania očividne pesimistický prístup. Podľa jeho názoru je Komisia v prípade kandidatúry Bulharska a Rumunska oveľa prísnejšia, než v prípade kandidátskych krajín v predchádzajúcich kolách rozšírenia.

Bulharská ministerka pre európske záležitosti Meglena Kuneva uviedla, že hrozba aktivácie ochrannej klauzuly by mohla stimulovať pokračujúci reformný pokrok v krajine. „Nepodceňujeme žiadny zo signálov, ktoré dostávame z Bruselu, no hodnotiace správy sú iba jedným zo zdrojov, ktorú bude Komisia brať do úvahy,“ povedala ministerka denníku Financial Times.

Podľa názoru spravodajcu Európskeho parlamentu pre Bulharsko Geoffreyho van Ordena (EĽS-ED) by potenciálne odloženie vstupu krajiny do EÚ mohlo vyslať negatívne signály bulharskej spoločnosti a „malo by negatívny dopad v krajine“.

Skupina Európskej ľudovej strany – Európskych demokratov v EP (EĽS-ED) je presvedčená, že na Bulharsko i Rumunsko by mal byť naďalej vyvíjaný reformný tlak. „Čo sa týka pokračovania reformného procesu, otázka znie, či by nebolo lepšie presunúť konečné rozhodnutie až na tohtoročnú jeseň,“ vyhlásil europoslanec Elmar Brok, predseda parlamentného Výboru pre zahraničné záležitosti.

Predseda Strany európskych socialistov (SES) Poul Nyrup Rasmussen je presvedčený, že „Bulharsko a Rumunsko by mali vstúpiť do EÚ v roku 2007, a som znepokojený tvrdeniami z Bruselu, že Bulharsku sa to možno nepodarí. Bulharsko sa nesmie stať obeťou pravicového odporu voči rozširovaniu. Bolo by to veľmi nespravodlivé voči novej bulharskej vláde pod vedením Sergeja Staniševa, ktorá počas ôsmich mesiacov v úrade prijala až 60 nových zákonov.“

Frakcia Liberálov v EP (ALDE) bola proti uskutočneniu plenárnej diskusie na túto tému 26. apríla. Líder Skupiny Graham Watson vyhlásil, že takýto krok „nemá zmysel“.

Nasledujúce kroky

  • vydanie hodnotiacich správ Komisie o pokroku Bulharska a Rumunska je naplánované na 16. mája 2006
  • konečné rozhodnutie o dátume vstupu oboch krajín je v kompetencii Rady
  • plánovaný dátum vstupu je 1. január 2007

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA