Bulharsko si najme konzultantov

Bulharsko si chce v obave z možného odloženia svojho vstupu do EÚ najať konzultantov, aby mu pomohli identifikovať poslancov a mienkotvorcov v členských krajinách Únie, v ktorých je ratifikácia jeho prístupovej zmluvy s EÚ vnímaná ako problematická.

Krátka správa

Bulharská agentúra pre verejné obstarávanie vyhlásila tender na konzultačné služby v hodnote 100 000 eur, zameraný na najmenej štyri členské štáty – Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Dánsko – u ktorých sa obáva „možného odloženia ratifikácie“.

Sofia sa obáva, že poslanci národných parlamentov v týchto štyroch krajinách budú ovplyvnení kľúčovou správou Európskej komisie v máji, ktorá možno odporučí odloženie vstupu Bulharska a Rumunska, naplánovaného na rok 2007, o jeden rok.

Tender je vyhlásený kvôli „možnému odloženiu ratifikačnej procedúry prístupovej zmluvy Bulharska v niektorých členských štátoch, najmä kvôli prepojeniu medzi ratifikačným procesom a monitorovacou správou Európskej komisie.“ Negatívna alebo kritická správa Komisie by mohla primäť poslancov, aby odložili ratifikáciu, ktorá je potrebná vo všetkých členských štátoch pre vstup zmluvy do platnosti.

V súlade so zúfalou PR-ofenzívou Bulharska by konzultačné firmy mali identifikovať kľúčových mienkotvorcov a rozhodovateľov v štyroch krajinách a presvedčiť ich, že dátum vstupu v roku 2007 by mal byť dodržaný a ratifikácia urýchlená. Tender, o ktorom ako prvý informoval bulharský spravodajský portál Europe.bg, zahŕňa tri ciele:

  • po prvé, „zabrániť uplatneniu tzv. ochrannej klauzuly, posúvajúcej členstvo Bulharska o jeden rok – z 2007 na 2008“,
  • po druhé, urýchliť proces ratifikácie pred konečným hodnotením pripravenosti na členstvo [májová správa Komisie].“
  • po tretie: „zvýšiť podporu pre členstvo Bulharska v roku 2007 v kľúčových krajinách ako Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Dánsko“.

Víťazná konzultačná spoločnosť by mala byť známa v polovici marca.

Francúzsky, nemecký a dánsky parlament sa ratifikáciou členstva Bulharska a Rumunska budú zaoberať až po vydaní správy Komisie. Holandský senát tiež zvažuje túto možnosť. Dolná komora holandského parlamentu prístupové zmluvy ratifikovala vo februári – napriek tomu, že najsilnejšia Kresťanskodemokratická strana hlasovala proti vstupu Rumunska v roku 2007.

Rumunsko je z pomalého postupu ratifikácie rovnako nervózne ako Bulharsko, rumunský minister zahraničných vecí Mihai Razvan Ungureanu nedávno vyjadril svoje sklamanie z prístupu Francúzska. „Úprimne povedané som od Francúzska očakával viac entuziazmu,“ uviedol.

Bruselskí predstavitelia a zdroje z národných parlamentov však nevidia riziko odloženia ratifikácie, hoci poslanci čakajú na správu Komisie. Správa by mala obsahovať jednu alebo viac tzv. ochranných klauzúl, ktoré slúžia na upokojenie obáv skeptikov z nedostatočnej pripravenosti Bulharska a Rumunska na členstvo. Tieto klauzuly umožnia vylúčenie tej-ktorej krajiny z účasti na špecifických oblastiach politiky EÚ – najmä bezpečnosť a vnútorné záležitosti a niektoré časti jednotného trhu – aj v prípade, že sa stanú členmi únie v roku 2007.

Napriek nepravdepodobnosti odloženia vstupu „Bulharsko chce mať istotu“, uviedol Marin Lessenski, analytik Inštitútu pre regionálne a medzinárodné štúdie (IRIS).

Nemenovaný bulharský diplomat na tému lobistickej ofenzívy povedal, že „to nie je nič nezvyčajné“, no poukázal aj na obavy z „únavy z rozširovania“, ktorá v súčasnosti ovláda verejnú mienku v EÚ. „Bulharsko nie je taká známa krajina,“ dodal.

Európski diplomati minulý mesiac pre médiá uviedli, že verejná mienka „bude významným faktorom“ rozhodovania Francúzska a Holandska o možnosti odloženia vstupu Bulharska a Rumunska, napriek oficiálnym tvrdeniam, že jeho načasovanie závisí jedine od splnenia kritérií EÚ.

Obavy francúzskych a holandských občanov z rozširovania sú všeobecne vnímané ako faktor, ktorý prispel k odmietnutiu Európskej ústavy v minuloročných referendách. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA