Ceny EurActiv nabrali na obrátkach

Na Cenu EurActiv za verejnú diskusiu o Európe predložili zatiaľ 60 nominácií. Členom VIP poroty je aj podpredseda Európskej komisie Günter Verheugen.

Medzi nominovanými sú jednotlivci, organizácie, ale aj verejné orgány, ktoré implementovali svoje nápady na diskutovanie, propagáciu, či hodnotenie európskych politík na národnej úrovni v rôznych formách. Na zozname figurujú blogeri o európskych záležitostiach, environmentálny film, bývalý belgický premiér či turecká asociácia žien – podnikateliek. Víťazov vyhlásia na prestížnom udeľovaní cien 12. novembra 2009 v Európskom parlamente.

Európska komisia sa v uplynulých rokoch snažila prostredníctvom niekoľkých iniciatív bojovať proti nedostatočnej dôvere a záujmu občanov o európske projekty. V roku 2005 to bol Plán D, ktorý reagoval na negatívne výsledky referend o návrhu Ústavnej zmluvy EÚ v dvoch zakladajúcich krajinách EÚ – Francúzsku a Holandsku, rok na to zasa tzv. White paper (Biela kniha) o európskej komunikačnej politike.

Poslednou iniciatívou boli Európske debaty, ktoré rozbehli v roku 2008 pred voľbami do Európskeho parlamentu. Tieto snahy však zásadnejšie zmeny nepriniesli. Účasť na voľbách dosiahla rekordne nízku úroveň – 43,4 %, čo naznačuje, že Európania sú chladní voči záležitostiam EÚ.

Pat Cox, bývalý predseda Európskeho parlamentu a člen VIP poroty, ktorá rozhodne o výhercoch ceny EurActiv-u zdôraznil, že širšie diskusie na národnej či lokálnej úrovni sú síce stále v plienkach, no existuje mnoho výborných iniciatív, ktoré sa snažia propagovať tieto debaty naprieč celou Európou.

„Ceny EurActiv zvýšia povedomie o týchto aktivitách a poukážu na prínos jednotlivcov a organizácií do zapojenia občanov do tvorby budúcnosti Európskej únie,“ povedal Cox. Pozvanie stať sa členom poroty prijal aj podpredseda Európskej komisie, europoslanci a lídri think-thankov, korporátneho a súkromného sektora.

Sponzormi podujatia sú EURid (ktorá spravuje internetovú doménu .eu), Ogilvy Public Relations Worldwide a Coca Cola Company. Mediálnym partnerom je International Herald Tribute.

EurActiv nominácie spustil na Deň Európy (9. mája) ako súčasť osláv desiateho výročia svojej existencie a piateho výročia existencie medzinárodnej siete desiatich portálov.

Viac informácií o nomináciách nájdete tu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA