Chorvátsko a Turecko – rokovania o prvej kapitole

Komisia odporučila otvorenie prvej z 35 kapitol detailných predvstupových rokovaní s dvoma kandidátskymi krajinami – Chorvátskom a Tureckom.

 

Krátka správa

Komisia vyhlásila, že je pripravená otvoriť prvú kapitolu v predvstupových rokovaniach s Tureckom a Chorvátskom. Mala by to byť kapitola Veda a výskum, rozhodnutie však ešte musí jednomyseľne schváliť 25 členských krajín. Komisia skúmala legislatívu oboch krajín od oficiálneho rozhodnutia o začatí predvstupových rokovaní v októbri 2005. dnes verí, že krajiny „dosiahli dobrú úroveň schopnosti implementovať acquis“ aby mohli začať rokovania.

Kapitola Veda a výskum (č.25) je pokladaná za jednu z najmenej komplexných. Od kandidátskych krajín nevyžaduje prebratie žiadneho pravidla EÚ do národnej legislatívy. Namiesto toho ich zaväzuje implementovať 6. rámcový výskumný program (FP6) a Rámcový program Euroatomu pre jadrový výskum. očakáva sa od nich tiež, že výskumným programom financovaným z EÚ pridelia dostatočné rozpočtové zdroje pre spolufinancovanie.

Po získaní jednomyseľnej podpory EÚ-25 budú Chorvátsko a Turecko požiadané aby pripravili svoje rokovacie pozície pre danú kapitolu. Podľa zdrojov EÚ bude ďalšou kapitolou otvorenou pre rokovania Vzdelávanie a kultúra (č.26), rovnako považovaná za pomerne nekomplikovanú.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA