Emisie dodržíme, ceny nezvýšime

Požiadavka Európskej komisie na znižovanie emisií z áut by na Slovensku nemala viesť k ich zdražovaniu.

Krátka správa:

Na Slovensku vznikla pracovná skupina Cars Slovakia zložená zo zástupcov Združenia automobilového priemyslu SR, európskych výrobcov áut na Slovensku a fungujúca za účasti predstaviteľov príslušných ministerstiev. Za svoj aktuálny cieľ si stanovila dosiahnutie znižovania emisií CO2 z áut, požadovaného zo strany EÚ, bez dodatočného zvyšovania ich ceny.

V súvislosti s prehratým sporom s Európskou komisiou pred Európskym súdnym dvorom Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR oznámilo, že príslušná eurosmernica o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc je už zapracovaná do slovenskej legislatívy. Slovensko o tom musí ešte oficiálne informovať Európsku komisiu. Tá sa rozhodne, či bude od Slovenska vymáhať súdne trovy, alebo od toho upustí.

Slováci sa stávajú väčšími optimistami. Vyplýva to z prieskumu zameraného na zistenie spotrebiteľskej dôvery na Slovensku. Slovensko sa výškou hodnoty tohto indexu ocitlo na 7. mieste spomedzi všetkých členských štátov EÚ, čím si výrazne polepšilo svoje pozície z minulosti.

Slovensku sa nepodarilo vyčerpať plnú výšku finančných protriedkov z eurofondov pre SR pridelenú Európskou úniou na rok 2004.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA