EÚ a ľudské práva v Kosove

Expertka organizácie Amnesty International, Siana Jones, v rozhovore pre EurActiv skonštatovala, že EÚ by mohla podporiť ochranu ľudských práv v Kosove podporou rozvoja tamojších inštitúcií.

Krátka správa

Srbsko a Kosovo sú podľa expertky organizácie Amnesty International, Siany Jones, oblasťami, ktoré by sa dali označiť z hľadiska ľudských práv za oblasti vzbudzujúce obavy. Ide najmä o dlhodobý neúspech v zatknutí a predvedení hlavných aktérov konfliktu z roku 1999 čeliacich obvineniam z vojnových zločinov. V tomto smere vidí Siana Jones priestor pre EÚ. Zatknutie a vydanie obvinených z vojenských zločinov je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcich rokovania o asociačných dohodách medzi balkánskymi krajinami a EÚ. Už v minulosti tlak na Chorvátsko vyústil do vydania generála Anteho Gotovinu pred Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu. Jones verí, že podobná situácia by sa mohla opakovať napríklad v otázke vydania srbského generála Ratka Mladiča a to vďaka vízii Srbov usilovať sa o členstvo v EÚ.

Jones rovnako víta mierový plán Marttiho Ahtisaariho pre Srbsko a Kosovo. Ak bude dokument prijatý a implementovaný, stane sa predpokladom pre dodržiavanie ľudských práv. Jediným nedostatkom plánu z hľadiska problematiky ľudských práv je, že nie všetky medzinárodné charty a dohody sú podľa plánu priamo aplikovateľné (Jones má na mysli konkrétne charty o ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach, ako aj dokumenty zakazujúce obchodovanie s ľuďmi).

V závere Jones dodala, že EÚ by mohla efektívnym spôsobom podporiť demokratizáciu Kosova cestou podpory budúcej kosovskej vlády a podporou existujúcich a nových inštitúcií podporujúcich uplatňovanie ľudských práv. Takýmto spôsobom by sa dali vyplniť medzery Ahtisaariho plánu, ktorý opomína napríklad už spomenuté obchodovanie s ľuďmi.

Postoj Slovenska

Slovenská diplomacia zastáva mierne odlišný názor. Podľa vyjadrenia ministra zahraničných vecí Jána Kubiša „stavať vydanie Mladiča ako podmienku pre otvorenie rokovaní o stabilizačnej a asociačnej dohode je príliš tvrdá podmienka.“ Na druhej strane badať istý nesúlad vyjadrení medzi vládnou stranou SMER-SD a politikou ministra zahraničných vecí. Kubiš, nestranícky nominant strany SMER-SD, sa viackrát vyjadril, že samostatnosť Kosova je v dlhodobom horizonte nezvratná, s čím nesúhlasia všetky koaličné strany. Slovenská politická reprezentácia tak bude čeliť nielen väčšine krajín EÚ, ktoré sú naklonené samostatnosti Kosova, ale protirečenia jednotlivých zložiek vlády môžu oslabiť Slovensko na pôde inštitúcií EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA