EÚ a Ukrajina začínajú rokovania o spolupráci

EÚ a Ukrajina začali rokovania, ktorých výsledkom by mala byť nová „Posilnená dohoda“, ktorá by vytvorila zónu voľného obchodu a posilnila spoluprácu v oblasti energetiky. EÚ však opäť sklamala nádej Ukrajiny na perspektívu členstva.

Krátka správa

Komisárka pre vonkajšie vzťahy a susedskú politiku Benita Ferrero-Waldner povedala: „Bude to veľmi široká dohoda, bude založená na Dohode o partnerstve a spolupráci (PCA), bude však omnoho hlbšia.“

Plány vytvorenia zóny voľného obchody však budú môcť byť zavŕšené až potom, ako Ukrajina dokončí proces vstupu do Svetovej obchodnej organizácie /WTO). Kyjev verí, že sa tak stane už v prvej polovici 2007.

Dohoda položí mimoriadny dôraz na oblasť energetiky. Ferrero-Waldner vyhlásila: „Ukrajina je pre EÚ kľúčovým energetickým partnerom a nová dohoda nám pomôže ísť ďalej v zabezpečení energetickej bezpečnosti, zlepšení… environmentálnych štandardov a postupe k integrácii trhov s plynom a elektrickou energiou.“

Ukrajina je pre dovoz energetických surovín z Ruska jednou z najdôležitejších transportných krajín. Cieľom EÚ je tiež obnoviť do konca roku 2007 energetické partnerstvo s Ruskom.

EÚ však musela opäť sklamať nádej Ukrajiny na šancu na členstvo. Hlavný ukrajinský vyjednávač vyhlásil, že sa jeho krajina snaží „integrovať do EÚ“, hlavným problémom je však priniesť „tieto myšlienky Komisii“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA