EÚ bude znižovať emisie

Rada pre životné prostredie na svojom včerajšom zasadnutí podporila návrh Európskej komisie na znižovanie emisií.

Krátka správa:

Ministri životného prostredia EÚ súhlasili s redukciou emisií skleníkových plynov, ktoré by sa v porovnaní s úrovňou z roku 1990 mali znížiť do roku 2020 o 20 %. Európska únia bude vyvíjať snahy na zapojenie ďalších priemyselných krajín do tohto procesu, pričom v prípade úspechu je pripravená znížiť emisie až o 30 %. Otázkou zostáva rozdelenie výšky emisných kvót medzi jednotlivé členské krajiny.

Európska únia tlačí na Švajčiarsko, aby zrušila daňové úľavy pre firmy z EÚ, ktoré tu z tohto dôvodu presúvajú svoje centrály. Švajčiarsko to však odmieta a iniciatívu EÚ považuje za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí.

Nemecko ako predsednícka krajina zorganizuje v Berlíne v dňoch  24. a 25. marca oslavy 50. výročia podpisu Rímskych dohôd, ktoré započali proces budovania dnešnej Európskej únie.

Do Európy dnes pricestuje poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Stephen Hadley, ktorý tu bude rokovať aj s predstaviteľmi EÚ o aktuálnych zahraničnopolitických témach.

Byrokracia v EÚ by mala byť do roku 2012 zredukovaná o ¼. K tomuto záväzku, ktorý včera podporila Rada EÚ pre konkurencieschopnosť, sa ešte vyjadrí na svojom marcovom zasadnutí Európska rada.

Predsedníctvo Európskeho parlamentu zriadilo minulý týždeň pracovnú skupinu, ktorej cieľom je zaoberať sa možnou reformou EP. Medzi jej členov patrí aj slovenská europoslankyňa Irena Belohorská.  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA