EÚ chce nižšie ceny roamingových SMS

Luxemburská komisárka pre telekomunikácie Viviane Redingová chce pokračovať v tlaku na európskych mobilných operátorov pri znižovaní poplatkov za roamingové služby.

Krátka správa

Eurokomisárka pre telekomunikácie Viviane Redingová vyzvala európskych mobilných operátorov, aby spolu so znižovaním cien za hovory roamingu, ktoré je vynútené zo strany EÚ, znížili aj ceny za roaming pri SMS a prenose dát. V opačnom prípade bude podľa jej slov Komisia nútená legislatívne upraviť aj túto oblasť. Nariadenie EÚ o cenách roamingových hovorov pritom vstúpi do platnosti  len túto sobotu. Mobilní operátori budú mať ešte mesiac na aktiváciu nových sadzieb.

Predstavitelia Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj navštívia v dňoch 26. až 29. júna Slovensko s cieľom presvedčiť sa o efektívnosti používania nástrojov regionálnej a kohéznej politiky EÚ. Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek včera deklaroval, že za prvé programové obdobie 2004-2006 vyčerpalo Slovensko 30 miliárd korún z vymedzených 63 miliárd zo štrukturálnych fondov EÚ. Intenzita čerpania fondov sa podľa jeho slov postupne zvyšuje.

Predstavitelia členských štátov EÚ včera schválili projekt vytvorenia Európskeho technologického inštitútu, ktorý by mal zabezpečovať lepšie prepojenie univerzít s podnikmi v oblasti výskumu. Tomuto návrhu vyslovil podporu aj slovenský minister školstva Ján Mikolaj, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť.

Európska komisia včera spustila nový  program na zníženie ilegálnej imigrácie do EÚ. Bude sa v ňom zameriavať najmä na pomoc krajinám, z ktorých migranti pochádzajú a ktorými prechádzajú. Celkový rozpočet programu je na obdobie rokov 2017-2013 vyčíslený vo výške 380 miliónov eur.

Členské štáty EÚ sa včera dohodli na otvorení ďalších dvoch negociačných kapitol s Tureckom, ktoré sa budú týkať štatistiky a finančnej kontroly. Pôvodný návrh o otvorení troch kapitol narazil na odpor Francúzska, ktoré sa stavia odmietavo k možnému vstupu Turecka do EÚ.

Európska únia dnes pridelila prvé finančné prostriedky z novovytvoreného Európskeho globalizačného fondu, ktorý má kompenzovať ujmu zo straty pracovných miest v dôsledku globalizácie za presne stanovených podmienok.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA