EÚ má výhrady voči zmluve o výhrade svedomia

Európski právni experti kritizujú Slovensko za zmluvu s Vatikánom, zameranú na zníženie počtu interrupcií v krajine.

 

Krátka správa

Podľa britského denníka Guardian Bratislava zožala kritiku EÚ za to, že v roku 2003 podpísala návrh zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou, ktorá by umožňovala lekárom v katolíckych nemocniciach odmietnuť vykonať interrupciu.

Európska sieť nezávislých expertov pre základné práva, skupina analytikov z členských štátov EÚ zostavená Európskou komisiou, podľa denníka Guardian naznačila, že Slovensko možno „porušuje svoje záväzky“ ako člen Európskej únie. Slovensko-vatikánsky „konkordát“ by umožnil zdravotníckym pracovníkom v nemocniciach, založených katolíckou cirkvou, s odvolaním sa na „dôvody svedomia“ odmietnuť vykonanie interrupcie či umelého oplodnenia.

Slovensko je jednou z najkatolíckejších krajín strednej Európy, k rímskokatolíckemu vyznaniu sa hlási približne 70 percent obyvateľstva.

Skupina európskych právnikov uviedla, že „určité náboženské organizácie“ by v princípe mali mať právo neuskutočňovať „určité aktivity, ktoré by boli v rozpore s ich etikou či vierou.“ Dodali však, že „je dôležité, aby výkon týchto činností nebol v rozpore s právami iných, vrátane práv všetkých žien mať prístup k určitým medicínskym službám či poradenstvu bez akejkoľvek diskriminácie.“

Správa skupiny právnikov uvádza, že „existuje riziko, že uznanie práva na uplatnenie výhrady svedomia na poli reproduktívneho zdravotníctva by v praxi mohlo znamenať znemožnenie alebo značné skomplikovanie prístupu žien k poradenstvu či službám … najmä vo vidieckych oblastiach.“

Európska komisia zostavila Európsku sieť nezávislých expertov pre základné práva v roku 202 na odporúčanie Európskeho parlamentu. Každý členský štát je zastúpený jedným odborníkom, najmä z radov akademikov a skúsených advokátov. Skupina podáva európskym inštitúciám správy o stave základných práv v Európskej únii.

Denník Guardian napísal, že Vatikán uzavrel podobné zmluvy o interrupciách a umelom oplodnení s Talianskom, Lotyšskom a Portugalskom, no v obmedzenejšom rozsahu.

Cirkevná Komisia konferencií biskupov Európskeho spoločenstva viedla kampaň za odkaz na kresťanstvo v Ústave EÚ, no napriek podpore siedmich štátov vrátane Slovenska, Poľska a Talianska neuspela.

Bývalý kardinál a súčasný pápež Joseph Ratzinger sa v roku 2004 vyslovil proti členstvu Turecka v EÚ z dôvodu, že Turecko „je v stálom kontraste k Európe“. Blízky priateľ zosnulého pápeža Jána Pavla II. navrhol, že Turecko „by sa mohlo pokúsiť vytvoriť kultúrny kontinent so susednými arabskými krajinami a stať sa kultúrnym lídrom so svojou vlastnou identitou.“

Vatikán má v Bruseli aj svojho vyslanca pri Európskej únii – tzv. nuncia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA