EÚ napomína Bosnu pre pomalé reformy

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn vyslal jasný signál Bosne a Hercegovine, keď povedal, že EÚ nepokročí v nadväzovaní bližších väzieb s touto balkánskou krajinou, kým neuskutoční reformu polície a nezlepší spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY).

Krátka správa

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn 14. marca 2007 vo svojom prejave pred Európskym parlamentom vyjadril sklamanie nad nedostatočným pokrokom v uskutočňovaní reforiem.

Rehn doslova povedal: „ Rok 2006 nebol úspešným rokom pre Bosnu a Hercegovinu. V dôsledku predĺženej voličskej kampane program reforiem stagnoval a politická klíma vedúca k nacionalistickej rétorike a napätiu hustla. Máme toho dosť.“

Rehn, dodal, že z tohto dôvodu, a to napriek ukončeniu technických rokovaní o Stabilizačnej a asociačnej dohode (SAA), ktorá by priblížila Bosnu a Hercegovinu k Európskej únii a bola kľúčovým krokom k členstvu v nej, EÚ neuzavrie rokovania o SAA.

Komisár povedal, že uzavretie rokovaní si vyžaduje splnenie dvoch podmienok – reformu polície a spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY).

Rehn taktiež podporil správu vypracovanú europoslancom Dorisom Packom, v ktorej žiada Radu, aby zvýšila tlak na pokračovanie reforiem v Bosne a Hercegovine.

Federácia Bosny a Hercegoviny bola založená v roku 1995 po podpise Daytonských dohôd, ktoré ukončili vojnu na tomto území. Rozhovory o SAA boli formálne otvorené v januári 2006 a predstavitelia EÚ opakovane zdôrazňovali európsku perspektívu pre západný Balkán. Je však otázne, kedy bude Bosna a Hercegovina skutočne pripravená na vstup do EÚ.

V tejto súvislosti je zaujímavé spomenúť, že práve včera EÚ uzavrela rokovania o SAA s Čiernou Horou, čo môže byť pre Bosnu a Hercegovinu ďalším motivačným faktorom pre zvyšovanie úsilia v realizácii krokov požadovaných zo strany EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA