EÚ zažíva svoj deň „D“

Dnes sa v Bruseli začal dvojdňový summit EÚ, na ktorom sa stretnú hlavy štátov a vlád EÚ, aby spolu prerokovali kľúčové otázky ďalšieho smerovania únie a vyriešili osud európskej zmluvy.

Krátka správa

Medzi hlavné body summitu EÚ bude patriť dosiahnutie dohody o podobe budúcej európskej zmluvy, ktorá by nahradila zakladajúce zmluvy EÚ. Postoj európskych štátov k nemeckému návrhu tejto zmluvy však nie je ani zďaleka jednotný. Poľsko požaduje zmenu hlasovacieho systému, Veľká Británia nesúhlasí s právnou záväznosťou Charty základných práv, ktorá by sa mala stať súčasťou zmluvy a Holandsko navrhuje začlenenie tzv. kodanských kritérií pre členstvo v EÚ do legislatívneho rámca, s čím nesúhlasí zase Slovensko. Kľúčovou bude z tohto hľadiska vôľa jednotlivých štátov robiť kompromisy. Portugalsko ako nadchádzajúca predsednícka krajina EÚ požaduje, aby summit EÚ dospel k jasnému riešeniu a vymedzil presne definované ciele a úlohy na ďalšie predsednícke obdobie.

Slovenský prezident Ivan Gašparovič po stretnutí s prezidentom Moldavska Vladimirom Voroninom vyjadril plnú podporu Slovenska pri integračných snahách tejto krajiny do EÚ. Moldavsko v súčasnosti finišuje s reformami, ktoré sú obsahom trojročného akčného plánu podpísaného medzi predstaviteľmi Moldavska a EÚ v roku 2005. O ďalšom vývoji vzťahov Moldavsko-EÚ sa má rozhodnúť v druhej polovici tohto roka.

Európsky parlament včera schválil vstup Cypru a Malty do eurozóny v predpokladanom termíne 1. január 2008. Tento krok musí ešte formálne odobriť Európska rada. Ministri financií EÚ následne stanovia fixný kurz cyperskej a maltskej meny voči euru.

Národná banka Slovenska vypracovala analýzu konvergencie, z ktorej možno badať približovanie sa Slovenska k  EÚ vo výške tvorby HDP na jedného obyvateľa (60,2 % priemeru EÚ), ale aj v stúpajúcej cenovej hladine (59,3 % priemeru EÚ).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA