EurActiv.sk otvára novú sekciu „Energetika“

Portál EurActiv.sk otvoril novú obsahovú sekciu – Energetika. Sekcia bude sledovať vývoj európskej a slovenskej energetickej politiky a prezentovať pozície relevantných aktérov.

Krátka správa

Oblasť energetiky sa v nedávnom období vyšplhala medzi politické priority Európskej únie. Vývoj v energetike, vďaka jej sieťovému charakteru, výrazne ovplyvňuje hospodársky a politický život aj v iných oblastiach.

Rastie aj jej „európsky rozmer“. Ešte pred dvoma rokmi bola energetika prísne národnou doménou. Vlády členských krajín si naďalej udržiavajú rozhodovacie kompetencie, no postupné zapájanie predtým samostatných energetických trhov do jedného silného bloku, spolu s exkluzívnymi kompetenciami EÚ v oblasti obchodných vzťahov s nečlenskými krajinami, presúvajú energetickú politiku do rámca politickej agendy EÚ. Tento vývoj posilňuje aj séria energetických kríz – ako ukrajinsko-ruský spor o ceny plynu, či rusko-bieloruský spor o transport ropy – ktoré ohrozili dodávky strategických surovín do EÚ.

Internetový portál EurActiv.sk bude tento vývoj podrobne sledovať vďaka novootvorenej sekcii Energetika. Sekcia sa bude v článkoch, analýzach, interview a súboroch liniek venovať vývoju energetiky a regulačného prostredia, diskusii o energetických zdrojoch a bezpečnosti dodávok, vytváraní európskeho energetického trhu, súvislosti medzi energetikou a životným prostredím, bude sledovať aj pozície relevantných aktérov z verejnej a súkromnej sféry.

Sekcia Energetika bola otvorená s podporou spoločnosti Západoslovenská energetika. S reakciami, nápadmi, prípadne ponukami na obsahovú spoluprácu môžete kontaktovať koordinátora sekcie. Ak vás oblasť energetiky zaujíma, zaregistrujte sa pre zasielanie e-mail newslettera. Aktuálne informácie môžete získavať aj prostredníctvom RSS feed sekcie Energetika.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA