Europoslanci o právach žien v Turecku

Europoslanci sa podľa správy Európskeho parlamentu (EP) domnievajú, že aj keď je postavenie žien v Turecku de iure viac-menej uspokojivé, krajina má v reálnom uplatňovaní legislatívy stále isté medzery.

Krátka správa

Poslankyňa EP za frakciu Strany európskych socialistov Emine Bozkurt povedala, že v Turecku žije približne 40 miliónov žien, ktoré majú záujem o rovnaké práva, ako majú v tamojšej spoločnosti muži. Ekonomická a intelektuálna emancipácia tureckých žien je výzvou nielen pre samotné ženy, ale aj pre tureckú vládu a rovnako aj pre EÚ. To je podľa poslankyne hlavným dôvodom, prečo verí, že turecké ženy musia byť integrované do všetkých sfér spoločnosti a musia byť ochraňované pred nespravodlivou diskrimináciou.

Spomínaná správa EP nie je formálnym legislatívnym dokumentom, jej cieľom je skôr iba vyslať signál, že problematika postavenia žien v tureckej spoločnosti je stále aktuálnou a živou témou.

Správa nadväzuje na predošlé aktivity a diskusie EP týkajúce sa postavenia žien v Turecku. Konštatuje vykonaný pokrok, ale aj oblasti, v ktorých má krajina stále pomerne veľké nedostatky. Ide najmä o:

– boj proti násiliu páchanom na ženách, vrátane násilia páchaného v mene cti;
– vybudovanie a prevádzka viacerých útočísk pre obete domáceho násilia;
– vytvorenie doteraz stále neexistujúceho výboru pre práva žien na pôde tureckého parlamentu;
– zbieranie a poskytovanie dát informujúcich o postavení žien v Turecku (plénum EP zároveň privítalo novú iniciatívu tureckého štatistického úradu poskytovať vybrané informácie o stave rodovej rovnosti);
– formulovanie efektívnej politiky proti diskriminácii žien (táto politika by mala zároveň garantovať ženám rovnoprávny prístup k vzdelaniu a k pracovnému trhu).

Iným kritickým bodom je nízka účasť žien na politickom živote krajiny. Táto výzva je o to aktuálnejšia, že v máji a v novembri 2007 sa uskutočnia v Turecku voľby.

V rozprave z 12. 2. 2007 vystúpila aj slovenská poslankyňa EP za frakciu Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov Anna Záborská, ktorá privítala bohatú diskusiu k téme. Zároveň poukázala na fakt, že rodová rovnosť nemôže byť efektívne uskutočňovaná, pokiaľ nielen turecké ženy, ale aj tamojší muži nepochopia svoju spoločenskú rolu. V tejto súvislosti na pôde EP apelovala na tureckého premiéra Erdögana, aby sa verejne postavil proti diskriminácii žien a bol pre ostatných tureckých mužov morálnym vzorom.

Treba pripomenúť, že agenda práv žien je jedným z dominantných kritérií, na základe ktorých je posudzovaná pripravenosť Turecka vstúpiť do EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA