Európska ústava v centre záujmu

Taliansky premiér Romano Prodi vyzval štáty EÚ na prijatie referenčného dokumentu pre Európsku úniu ešte do roku 2009.

Krátka správa:

Prodi vyzval európskych politikov na skončenie obdobia reflexií a podniknutie reálnych krokov pri prijímaní nového rámcového dokumentu pre Európu. Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso si v súvislosti s európskou ústavou neželá zásadné zmeny v jej obsahu. Podľa jeho názoru by sa schválený dokument mal čo najviac podobať svojej pôvodnej predlohe.

USA a EÚ deklarovali po včerajšom stretnutí šéfov americkej a nemeckej diplomacie vo Washingtone snahu o rozšírenie vzájomnej spolupráce v energetických a klimatických otázkach. Komisárka EÚ pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrerová-Waldnerová v tejto súvislosti informovala o prebiehajúcom procese odstraňovania byrokratických prekážok v týchto oblastiach medzi spomínanými aktérmi.

Zo správy  ministra spravodlivosti Štefana Harabina, ktorú má predložiť na stredajšie rokovanie vlády, vyplýva, že Slovensko v súčasnosti mešká s prebratím 21 európskych smerníc. Medzi oblasti s najväčšími nedostatkami pritom  patria rezorty dopravy a hospodárstva.

Na summite mládeže EÚ, ktorý sa uskutoční tento víkend v Ríme pri príležitosti 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv, sa zúčastní aj 6 zástupcov zo Slovenska. Jeho závery budú tlmočené najvyšším predstaviteľom členských štátov EÚ počas ich víkendového stretnutia v Berlíne.

Podľa správy Európskej agentúry pre životné prostredie sa množstvo emisií CO2 z dopravy za roky 1999 až 2004 zvýšilo o 25 %. Najväčšími znečisťovateľmi sú cestná a letecká doprava, ktorá zaznamenala nárast prevádzky od roku 1990 o neuveriteľných 96 %.

Maďarský minister hospodárstva János Kóka očakáva vstup Maďarska do eurozóny v priebehu rokov 2011 až 2013.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA