Francúzsko postupne otvorí trh práce

Francúzsko nasledovalo vyhlásenia Španielska, Portugalska a Fínska týkajúce sa proklamovaného zrušenia prechodných období, ktoré mali zabrániť vstupu pracovnej sily z ôsmich stredoeurópskych krajín na pracovný trh a vyhlásilo, že obmedzenia zruší postupne.

 

Krátka správa

Francúzsky premiér Dominique de Villepin toto rozhodnutie oznámil 13. marca po zasadnutí medziministerského výboru o európskych záležitostiach. Vo vyhlásení pre tlač povedal: „Francúzska vláda pristúpi k postupnému, kontrolovanému odstráneniu obmedzení voľného pohybu platených pracovníkov z ôsmich krajín, ktoré k Únii pristúpili v roku 2004. Odstránenie týchto bariér sa bude v prvom rade dotýkať tých profesií, ktoré čelia ťažkostiam pri získavaní zamestancov. Podrobnosti ukončenia obmedzení budeme diskutovať so sociálnymi partnermi.“

Diskusie na túto tému budú musieť byť ukončené v priebehu pár týždňov, keďže Francúzsko musí Komisii tlmočiť svoje stanovisko ohľadom budúcej politiky týkajúcej sa pohybu pracovných síl pred 1. májom 2006. Vtedy vypršia prechodné opatrenia, ktoré bránia vstupu pracovníkov krajín Poľska, pobaltských krajín, Českej a Slovenskej republiky, Maďarska a Slovinska na francúzsky pracovný trh. Neočakávajú sa problematické rokovania, pretože francúzske odborové organizácie (až na výnimky, ktoré predstavuje Kresťanský odbor CFTC a CFE-CGC – odborová organizácia manažérov) sú takmer jednohlasne za okamžité zrušenie bariér.

Francúzske vyhlásenie nasledovalo po výzve maďarského prezidenta Laszla Solyoma na zrušenie obmedzení a pár týždňov po tom, čo Komisia zverejnenila správu o mobilite pracovníkov. Správa hovorila o ekonomickom profite krajín, ktoré obmedzenia nezaviedli. Obmedzenia môžu byť predĺžené na trojročné obdobie do mája 2009 a následne na ďalšie dvojročné obdobie.

Slovenský europoslanec Vladimír Maňka (SES) uviedol, že správu Európskej komisie z 8. februára, ktorá jednoznačne ukazuje, že mobilita pracovníkov má v rámci Európskej únie pozitívne efekty, čítal so záujmom. „Pred mesiacom sme v prvom čítaní prerokovali a schválili správu o otvorení trhu služieb v Európskej únii. Smernicu o službách spomínam preto, lebo v istom okamihu môže mať silnú súvislosť so slobodou pohybu pracovníkov”. Kritická chvíľa môže podľa jeho slov nastať vtedy, ak na jednej strane nadobudne účinnosť smernica o službách a na strane druhej bude príslušná krajina stále brániť voľnému pohybu pracovníkov. „Títo pracovníci budú limitovaní vo svojej vôli zmeniť zamestnávateľa, aj keby takáto zmena bola prínosom nielen pre nich, ale aj pre danú cieľovú krajinu. Toto riziko môže krajina odstrániť tak, že zruší prechodné obdobia.”

Len samotný voľný pohyb pracovníkov nie je podľa jeho slov riešením udržateľnosti sociálneho modelu konkrétneho štátu. Modely, ktoré nie sú efektívne, nie sú podľa neho ani udržateľné. „Avšak príčinou ich problémov rozhodne nie je a ani nemôže byť voľný pohyb pracovníkov. Európska legislatíva nemôže svojim členským štátom predpisovať, či majú, alebo nemajú prechodné obdobia rušiť. V každom prípade by však tieto štáty mali riešiť pravú príčinu svojich hospodárskych problémov. Potom aj oni budú voľný pohyb pracovníkov pokladať za výhodu a nie za ohrozenie,” dodal Maňka.

Faktom je, že všetky obmedzenia týkajúce sa mobility pracovných síl budú musieť byť zrušené do 1. mája 2011.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA