Hľadáme spolupracovníkov

Internetový portál EurActiv.sk ponúka možnosť profesionálneho i osobnostného rozvoja na viacerých pozíciách.

EurActiv.sk, najobsiahlejšie online médium, ktoré informuje o dianí v EÚ na Slovensku, je súčasťou prestížnej siete európskych portálov v 11 jazykoch. Jeho obsah je štruktúrovaný do sekcií venovaných jednotlivým aspektom európskej integrácie.

EurActiv.sk ponúka možnosť profesionálneho rozvoja na viacerých pozíciách:

Otvorené pozície (podrobné informácie na nasledujúcich linkách):

Obsahový editor

Dočasne uzatvorené pozície (podrobné informácie na nasledujúcich linkách):

Marketing Assistant  
Obsahový editor pre oblasť fondov EÚ

Svoje životopisy spolu s motivačným listom posielajte v anglickom a slovenskom jazyku na e-mailovú adresu job@euractiv.sk.

Kontaktovaní budú len kandidáti spĺňajúci požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA