Hlavný znečisťovateľ – doprava

Zo správy Európskej agentúry pre životné prostredie vyplýva, že podiel dopravy na znečisťovaní ovzdušia sa z roka na rok zvyšuje.

Krátka správa:

Európska agentúra pre životné prostredie tvrdí, že je to spôsobené hlavne zvyšujúcim sa počtom prepravných sietí a samotným objemom dopravy, ktorý sa v rokoch 1990-2003 zväčšil o 20 %. Európska únia, ktorá oficiálne deklaruje snahu o znižovanie skleníkových plynov, si podľa agentúry nevystačí s technickými inováciami, ale bude musieť pristúpiť aj k obmedzovaniu objemu hlavne cestnej a leteckej dopravy.

Európska komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrerová-Waldnerová ponúkla egyptskému prezidentovi Husní Mubarakovi finančnú pomoc vo výške 558 mil. eur na podporu reforiem v Egypte pre roky 2007 až 2010 v rámci Európskej susedskej politiky.

Európska komisia rozhodla o výške finančných prostriedkov pridelených na boj proti svetovému hladu, ktorá by mala predstavovať 135 mil. eur. Vyčlenené prostriedky budú smerovať do 19 prioritných oblastí v Afrike a v Ázii.

Súd 1. stupňa potvrdil obdržanie sťažnosti Slovenska voči Európskej komisii v súvislosti s nespokojnosťou SR s výškou pridelených emisných kvót na roky 2008 až 2012.

Európsky komisár pre rozširovanie Olli Rehn varoval Rusko pred vetovaním Ahtisaariho plánu pre Kosovo v Bezpečnostnej rade OSN, ktoré by podľa jeho slov vyvolalo “chaos a nestabilitu” v regióne.

Európska únia a NATO sa dohodli na spolupráci v Kosove po vyrieknutí konečného ortieľa o jeho štatúte.

Nemecké predsedníctvo EÚ vyzvalo srbskú vládu, aby jednoznačne odsúdila zločiny spáchané počas Miloševičovej éry.

Svetová ochodná organizácia (WTO) odporúča Európskej únii pristúpiť k ďalšej liberalizácii služieb.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA