Inovačná politika na portáli EurActiv.sk

Portál EurActiv.sk rozširuje od 20. júla 2006 existujúcu sekciu Ekonomika a euro o nové, aktuálne témy z oblasti inovácií a inovačných odvetví európskej ekonomiky.

 

Krátka správa

Pozornosť v sekcii Ekonomika a euro bude redakcia EurActiv.sk venovať aj témam, ktoré súvisia s využívaním informačných technológií malými a strednými podnikmi, s vytváraním jednotného trhu s finančnými službami, či s inovačnými aktivitami firiem v EÚ.

Ďalšími oblasťami záujmu editorského tímu budú stratégie EÚ pre boj s účtovnými podvodmi, audítorské pravidlá platiace v EÚ, charakter celkového právneho prostredia vo sfére, vzťahy národnej a európskej legislatívy, ale aj témy ako intelektuálne vlastníctvo, či cezhraničná spolupráca a partnerstvá firiem v rámci EÚ.

Rozšírenie sekcie Ekonomika a euro bolo podporené spoločnosťou QBSW, ktorá pôsobí na trhu informačných a komunikačných technológií. S reakciami, nápadmi, prípadne ponukou na obsahovú spoluprácu môžete kontaktovať koordinátora sekcie Ekonomika a euro.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA