Irán na pokraji konfliktu, boj proti terorizmu

Aktuálne internetové vydania slovenských denníkov sa venujú stupňovaniu konfliktu kvôli iránskemu jadrovému programu, informujú aj o zatýkaní osôb podozrivých z terorizmu v krajinách EÚ.

 

Krátka správa

Ďalšími témami sú prípravy na Merkelovej návštevu v USA, vyšetrovanie aktivít CIA Európskym parlamentom, hľadanie ochrany proti vtáčej chrípke, nesúhlas europoslancov s návrhom finančnej perspektívy, stav investícií do výskumu a vývoja v EÚ a výrazné zaostávanie Slovenska v tejto oblasti, príprava Rakúska na rolu predsedníckej krajiny Únie, či šírenie bioproduktov na európskom trhu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA