Komisia má plán pre Západný Balkán

Komisia verí, že štáty Západného Balkánu by mali v regióne juhovýchodnej Európy vytvoriť novú zónu voľného obchodu. Chorvátsko by sa však radšej stalo členom CEFTY.

 

Krátka správa

Súčasťou úsilia Komisie posilniť perspektívu európskej integrácie pre krajiny Západného Balkánu je návrh série praktických krokov na podporu obchodu, investícií a hospodárskeho a sociálneho rozvoja v regióne. Podľa návrhu by krajiny Západného Balkánu mali

  • do polovice roka 2006 vytvoriť regionálnu Dohodu o voľnom obchode na základe bilaterálnych dohôd

  • usilovať sa o zapojenie do Paneurópskeho kumulačného systému

  • predĺžiť svoje pôsobenie pri Európskej charte malých podnikov o ďalšie tri roky

  • aktívne sa zapájať do Lisabonskej agendy EÚ

  • posilniť regionálnu spoluprácu a rozšíriť dialóg s občianskou spoločnosťou

Cieľom Komisie je urýchliť iniciatívy na zmiernenie vízového režimu a ponúknuť študentom a vedcom z regiónu štipendiá. V roku 2006 bude otvorená nová regionálna Škola vyššieho vzdelávania vo verejnej správe.

Dokument Komisie poslúži ako základ neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ a krajín Západného Balkánu v Salzburgu 10.-11. marca.

Chorvátska vláda je však presvedčená, že krajiny Západného Balkánu by sa radšej mali stať členmi existujúcej Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA), než vytvárať novú zónu voľného obchodu. CEFTA bola založená v roku 1992 a spája Bulharsko, Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA