Komisia pochybuje o vstupe Rumunska a Bulharska

Komisia možno16. mája 2006 nepredloží svoje odporúčania k dátumu vstupu Rumunska a Bulharska do EÚ, ako bolo pôvodne plánované.

 

Krátka správa

Vstup Rumunska a Bulharska do EÚ je naplánovaný na január 2007. Zdroje, blízke Komisii však podľa niektorých médií naznačili, že nedostatočný pokrok v kľúčových oblastiach by mohol mať za následok odloženie vstupu u rok.

Od Komisie sa očakávalo, že pri prezentácii svojich hodnotiacich správ o oboch krajinách 16. mája navrhne definitívny dátum ich vstupu. Na ten si však zrejme počkáme až do jesene.

Obe krajiny nervózne očakávajú potvrdenie od Európskej rady, ktorá bude na letnom summite EÚ 15.-16. júna rozhodovať o odporúčaniach Komisie, no najmä v prípade Bulharska sa množia pochybnosti, pretože jeho úsilie v boji proti prebujnenej korupcii a organizovanému zločinu Komisia zatiaľ nepovažuje za „uspokojivé“.

V prípade Rumunska sa vstup v roku 2007 zdá pravdepodobnejší, pretože krajina dosiahla lepšie výsledky napriek problémom s korupciou a zločinom.

Zatiaľ nie je jasné, či sa Komisia a hlavy štátov a vlád EÚ-25 môžu vyjadriť k Rumunsku a Bulharsko nechať v neistote. Otázne je tiež, či by bolo možné nechať Bulharsko čakať na vstup o rok dlhšie, než Rumunsko.

Najlepšou možnosťou by bol spoločný vstup oboch krajín. Dokonca aj rumunský prezident Traian Basescu uviedol, že oddelenie Bulharska a Rumunska by bolo „veľkou politickou chybou“. Európske inštitúcie si však zatiaľ ponechávajú zadné dvierka otvorené.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA