Komisia pozerá za východné hranice EÚ

Komisia pracuje na vytvorení nového modelu „Východného partnerstva“ s Ukrajinou, Gruzínskom a ďalšími krajinami, ktoré ležia na východných hraniciach EÚ. Ukrajina by chcela aby sa nový typ spolupráce podobal na Pakt stability pre juhovýchodnú Európu.

Ukrajina by dala prednosť tomu, aby nie „Východné parnterstvo“ ale „Východoeurópske partnerstvo“ bolo vytvorené podľa vzoru niekdajšieho „Paktu stability pre juhovýchodnú Európu“. Inými slovami malo by byť prvou fázou k budúcemu členstvu v Európskej únii. Povedal to včera v Bruseli ukrajinský veľvyslanec pri EÚ.

Veľvyslanec Andri Veselovski uviedol, že multilaterálny aspekt by mohol byť hlavnou výhodou navrhovaného partnerstva, ktoré bude zahŕňať okrem Ukrajiny aj Bielorusko, Moldavsko, Arménsko, AzerbajdžanGruzínsko.

Christiane Hohman, hovorkyňa eurokomisárky pre vonkajšie vzťahy Benity Ferrero-Waldner pre EurActiv však povedala, že Európska komisia pracuje na návrhu „Východného partnerstva“, ktorý bude zahŕňať tie isté krajiny regiónu, pričom ho označila za „komplexnejší počin“ ako je ukrajinský návrh. Oznámenie Komsie by malo uzrieť svetlo sveta už na začiatku decembra.   

Podľa Veselovskeho, pridaná hodnota partnerstva v porovnaní s Európskou politikou susedstva spočíva v spoločnom úsilí zmeniť vnímanie regiónu, ktorý je podľa neho príliš často vnímaný ako konfliktami zmietaná oblasť, ktorá nie je pripravená na integráciu do EÚ.

Na otázku EurActiv Veselovski odpovedal, že najväčšou výhodou modelu podobného Paktu stability je, že môže posykytnúť participujúcim krajinám jasnejšiu perspektívu vstupu do EÚ. Podobná iniciatíva, ktorú nedávno navrhlo Turecko na Kaukaze, nie je schopná takúto perspektívu ponúknuť, povedal. V hodnotiacej správe o Turecku Komisia pochválila návrh Ankary vytvoriť kaukazský Pakt stability, ktorý by mal prispieť k normalizácii v regióne po gruzínsko-ruskom konflikte.

Ukrajinský diplomat uviedol, že sa bude snažiť získať podporu Európskej únie pre vytvorenie štruktúry podobnej Paktu stability pre juhovýchodnú Európu, ktorú by viedla prominentná autorita zo západnej Európy. Podobne ako Pakt stability, mala by mať centrálu v Bruseli, aby poskytla lepší prístup k rozhodovateľom na úrovni EÚ.

Myšlienka „Východného partnerstva“ bola po prvýkrát formulovaná Poľskom a Švédskom. Ministri zahraničia Európskej únie následne požiadali Komisiu, aby pripravila plán jej realizácie.  

Pokiaľ ide o prefrencie Ukrajiny týkajúce sa názvu „Východoeurópske partnerstvo, hovorkyňa komisárky Christiane Hohman uviedla, že v otázke názvu iniciatívy už padlo rozhodnutie „Východné partnerstvo“.

Pakt stability pre juhovýchodnú Európu bol založený medzinárodným spoločenstvom po vojne v Kosove v roku 1999. Jeho hlavnou úlohou bolo prispieť k zmiereniu a povojnovej rekonštrukcii a povzbudiť regionálnu spoluprácu. Pakt disponoval sekretariátom s približne 30 zamestancami, ktorí pomáhali hlavnému koordinátorovi v troch hlavných oblastiach činnosti – demokracia, ekonomika a bezpečnosť. Hlavné úspechy Paktu sú vytvorenie CEFTA 2006 – zóny voľného obchodu na západnom Balkáne založenej na pravidlách EÚ a Zmluva o energetickom spoločentsve, ktorá pomohla integrovať lokálne rozvodné siete do európskeho trhu s energiami.

Keď Európska komisia rozhodla, že Pakt stability splnil svoju úlohu, krajiny regiónu sa rozhodli založiť jeho nástupcu, ktorý by podporoval spolurácu v regióne. Regionálna rada spolupráce, ktorá má sídlo v Sarajeve a funguje od apríla 2008.


Rozhovor s bývalým koordinátorom Paktu stability pre juhovýchodnú Európu Erhardom Buzekom si môžete prečítať tu

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA