Komisia si posvieti na vydavateľov platobných kariet

Európska komisia pokračuje vo svojom ťažení proti vydavateľom platobných kariet.

Krátka správa:

Terčom kritiky sú veľké rozdiely v poplatkoch v rôznych krajinách EÚ a rastúca ziskovosť vydavateľov kariet – v niektorých krajinách dosahujú poplatky, ktoré platia obchodníci pri prijatí platby kartou, výšku až 2,5 – 3,1 % z hodnoty transakcie.

Jadrová energetika bude v budúcnosti podľa MH SR jedným z najvýznamnejších zdrojov energie na Slovensku, keďže ju považuje za ekonomicky efektívnu a environmentálne akceptovateľnú možnosť diverzifikácie výroby elektriny.

Stredoeurópske zamestnávateľské a priemyselné zväzy podporujú víziu jednotnej európskej energetickej politiky a vítajú snahu EKdosiahnuť stanovené ciele v podobe dlhodobej udržateľnosti a konkurencieschopnosti a bezpečnosti dodávok.

Členovia Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu zvolili jednomyseľne slovenskú europoslankyňu Annu Záborskú (KDH) za predsedníčku výboru.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA